Kategorie

Japonská zahrada – Krajina jako na dlani II.

V minulém díle jste měli možnost nahlédnout v rychlosti do historie vývoje fenoménu japonského umění, okrasných zahrad. Nyní se seznámíme se základními typy japonských zahrad.
Dnes bych se chtěl zaměřit zejména na to, jaké typy těchto zahrad se v průběhu staletí vytříbily a jaké jsou základní prvky, ze kterých se skládají. Japonských zahrad existuje několik základních typů a ty se mezi sebou liší jak použitými a dominujícími prvky, tak i způsobem jejich užití.

Brána do světa klidu – vstup do japonské zahrady

Tři typy japonských zahrad

Typ Tsukiyama – Ústředním motivem této zahrady je kopec, před kterým je obvykle umístěno jezero. Tato podoba symbolizuje moře a ostrov. Mezi rostlinami dominují stálezelené rostliny a hlavní objekty, které tyto zahrady obsahují jsou lampy, stromy a miniaturní mosty. Obvykle se tento typ zahrady rozprostírá na velkém prostranství.

Zahrada typu Tsukiyama

Typ Hiraniwa – Je to tzv. plochý nebo suchý styl a obvykle se na takovou zahradu návštěvník dívá z vyvýšené platformy. Je to velice abstraktní typ designu a patří k nejmodernějším stylům japonských zahrad. Hlavními prvky jsou bílý písek, štěrk, kamenné šupiny nebo oblázky. V centru takto vytvořené iluze moře bývá obvykle umístěn kámen, jako symbolika ostrova.

Zahrada typu Hiraniwa

Typ Rojiniwa – Čajová zahrada, nejvíce vybočuje z tradičního pojetí zahrad, vyžaduje velký prostor pro přímou cestičku z vnější do vnitřní zahrady. Chodníček je obvykle lemován mechem a kameny jsou uvnitř zahrady uspořádány tak, aby navozovaly pocit velkého prostoru. Čajové zahrady mají přinášet požitek a relaxaci, vyznačují se velice intimní atmosférou.

Zahrada typu Rojiniwa, s čajovým altánkem v pozadí

Formální či neformální?

Výše zmíněné modelové typy nejsou jediné, které se ke tvorbě a navrhování japonských zahrad používají, nicméně patří mezi nejužívanější a nejoblíbenější mezi japonskými mistry tohoto umění. Ti se ovšem řídí i dalším důležitým kritériem, a to formálností zahrad. Ta je trojího druhu – zahrady formální, neformální a středněformální. První dva typy, tedy Tsukiyama a Hiraniwa, se vyskytují ve všech třech formálních provedeních, zahrady čajové jsou naopak pouze neformální.

V japonských zahradách se používají různé typy lamp

Zahrada pro potěchu oka i ducha

Pokud vás toto povídání nadchlo a chtěli byste si u vás na zahradě vytvořit malý (nebo i větší) japonský koutek, doufám že se vám podaří vystihnout japonského ducha a vdechnout mu kouzlo těchto zahrad. Důležité je však držet se toho, aby zahrada jako celek lahodila oku pozorovatele a aby co nejlépe posloužila k uklidnění a relaxaci.
ab
ab
ab
ab
ab