Kategorie

Jak zvětšit malý dům? Nástavba a vestavba

Nástavba nebo vestavba jsou nejčastější způsoby, jak zvětšit obytný prostor domu. Zásadní rozdíl mezi nástavbou a vestavbou je rozdílnost náročnosti stavebních prací. Zatímco u vestavby pouze upravujeme dříve neobytný prostor pod střechou na obytný, nástavbou stavíme prostor zcela nový.
 

Podkrovní vestavbou se vzhled ani konstrukce domu výrazně nezmění. Střešní nástavbou přibude celé patro, čímž se změní velikost i tvar domu.

Střešní nástavba

Nejjednodušší řešení při budování střešní nástavby přinášejí domy s plochou střechou. Tyto domy přímo vybízejí ke zhotovení nástavby. Naopak větší komplikace nastanou při stavbě nástavby u sedlové střechy. Původní střešní krytina a krov se musí nejdříve odstranit a po dokončení nástavby zase postavit. Nástavby stavební úřady většinou nepovolují na domech, které jsou památkově chráněné nebo pokud je jejich architektura jedinečná.

 

Nástavba i vestavba při jednom

Střešní nástavbu i vestavbu můžeme kombinovat. S kombinací obou variant se setkáme v případě, kdy při rekonstrukci podkroví část šikmé střechy vybouráme a přistavíme další obytný prostor.

Je dům na střešní nástavbu připravený?

Než začneme s realizací střešní nástavby, měli bychom nejdříve provést průzkum, zda je na našem domě vůbec vhodné a možné tento záměr realizovat. Prozkoumat bychom měli zejména: - stav obvodového zdiva, - stav základů, - stav stropu pod původní střechou, - možnost napojení schodiště do nově vytvořeného prostoru, - stav komínu, - stav a kapacita inženýrských sítí.

 

Stavba nástavby

Původní obvodové stěny se zvýší až na výšku nového poschodí. Postup zdění nebo montáže je obdobný jako u stavby nového domu. Abychom příliš nezatěžovali základy, používáme lehké stavební a fasádní systémy. Dbáme také na dobré izolační vlastnosti materiálu.

Příčky

Nové příčky můžeme vystavět klasickou mokrou cestou. Doporučovanějším řešením je však suchý způsob ze sádrokartonových, sádrovkláknitých nebo dřevoštěpkových desek. Tento způsob je rychlejší, čistější a nezatížíme jím nosné konstrukce. Další výhodou je rovný povrch pro obklady a interiérové omítky.

Podlaha

Nejvhodnější variantou jsou suché podlahy, většinou ze sádrovláknitých nebo sádrocementových desek. Jejich výhodou je, že jsou lehké, ale přitom dostatečně pevné. Jsou vhodné pro jakýkoli druh podlahové krytiny. Pro zlepšení zvukové a tepelné izolace můžeme použít podlahové desky s vrstvou minerální vlny nebo polystyrenu. Podlahy se pokládají na původní plochou střechu.

Inženýrské sítě

Nové rozvody se montují do speciálních vnějších soklů nebo do soklů, které jsou umístěny v konstrukci stěn, v dutinách příček, pod stropním podhledem nebo pod suchou podlahou. Rozvody plynu, elektriky, vody, kanalizaci i vytápění by měly provádět odborné firmy a po ukončení práce by měly odevzdat revizní zprávu.

Nástavba jako stavebnice

Pokud se chceme vyvarovat nepořádku a chceme co nejdříve obývat nové prostory, můžeme zvolit speciální stavebnicové konstrukční systémy z prefabrikátů. Nejčastěji bývají založeny na bázi dřeva. Vše je předem předchystáno již u dodavatele. Přivezou se již hotové části, které se během poměrně krátké doby umístí na připravenou střechu. Stavebnicové systémy myslí na všechno, obsahují sokly na rozvody a napojení instalací.

Nové střecha

V našich zeměpisných šířkách je tradiční a nejvhodnější šikmá střecha. Vhodné jsou různé typy sedlových střech, do venkovských oblastí se pěkně hodí střechy mansardové nebo valbové. Krovy bývají nejčastěji dřevěné, někdy se dají použít i ocelové prvky.

 

Co na střechu

Nejčastěji používanou krytinou je v současné době pálená nebo betonová taška. Luxusní vzhled nabízí přírodní nebo umělá břidlice. Plechové a hliníkové krytiny vynikají zase svojí lehkostí. Setkat se můžeme s asfaltovými šindelemi, které jsou vhodné zejména pro svojí tvarovou přizpůsobivost. Některé střechy kryjí plastové krytiny, které věrně imitují dřevěné šindele nebo břidlici. • Pálená taška Pálená taška je staletími osvědčená střešní krytina. Je vyráběna z přírodních materiálů, jako je hlína, jíl, voda a bez chemických přísad se vypaluje za vysokých teplot. Je odolná vůči UV záření, sněhu, krupobití i kyselým dešťům. Další její výhodou je její stálobarevnost, nehořlavost a mrazuvzdornost. Životnost této krytiny se pohybuje okolo 80 až 100 let. Pálené tašky nabízejí díky glazurám pestrou barevnou škálu. Nejpoužívanější je červená, hnědá a černá, setkáme se však i s neobvyklými barvami v odstínech modré, šedé nebo zelené. Tašky se pokládají na laťování, za bezpečný se považuje sklon střechy 22 až 30 stupňů podle druhu tašky, u prejzů a bobrovek od 40 stupňů. • Betonová taška Betonové tašky se vyrábí z kvalitního křemičitého písku, cementu a barevných pigmentů na bázi oxidů železa. Barevnost se pohybuje od šedé přes cihlově červenou, višňovou, tmavě hnědou po černou. V kvalitnějším provedení je opatřena dvojitým až pětivrstvým akrylátovým nástřikem. Betonová taška je v dnešní době velmi oblíbená, a to zejména pro svoji cenovou výhodnost v kombinaci s vynikajícími vlastnostmi. Můžeme hovořit o trvalé stálosti tvaru, malé nasákavosti, extrémní mrazuvzdornosti, rozměrové přesnosti a snadné pokládce. Betonová taška je navíc velmi pevná a s přibývajícími lety se její pevnost ještě zvyšuje. Udávaná životnost betonové tašky je až 100 let. Tašky se ukládají volně na latě, některé velkoformátové typy se hodí pro střechy se sklonem už od 12, jiné od 17 stupňů, bezpečný sklon je většinou od 20 stupňů. U mírných sklonů střech doporučuje výrobce podbití a hydroizolační fólie.

ab
ab
ab
ab
ab