Kategorie

Jak správně odvodnit střechu?

Správné odvodnění střechy je často neprávem opomíjenou problematikou většiny staveb. Každý projektant ale ví, že to je jeden z jeho nejvýznamnějších úkolů, který zásadně ovlivní funkčnost a užívání celé stavby.
Prvořadým cílem jakéhokoliv odvodňovacího systému musí být skutečnost, že je srážková voda co nejrychlejším a nejspolehlivějším způsobem odvedena ze střechy do kanalizačního systému či vsakovací jímky. Šikmé střechy se odvodňují vnějšími žlaby a vnějšími svody, pro ploché střechy a terasy je možné využít i vnitřní svody.

Voda musí být ze střechy co nejdříve a co nejefektivněji odvedena

S Raiffeisen stavební spořitelnou si již dnes můžete splnit své sny. Využijte nabídku výhodných úvěrů a stavebního spoření. Spolehněte se na perfektní servis, vstřícný přístup a v některých parametrech dokonce výjimečné podmínky! Přesvědčte se zde

Voda musí ze střechy pryč

Pro řešení odvodu vody ze střechy je zapotřebí dodržet některé obecné zásady. Asi nejpoužívanější odvodnění střechy označujeme jako gravitační. Odvodňování probíhá tak, že srážková voda stéká do žlabů nebo úžlabí a následně putuje k vertikálnímu odvodňovacímu systému, který odvede srážkovou vodu mimo dům. Platí zásada, že vertikální svody se umisťují v nejnižším místě střechy tak, aby k nim doputovala všechna voda. Na každou střechu počítejte s minimálně dvěma odtokovými místy.

Dbejte na dostatečný průměr odvodňovacího systému

Při odvodnění střechy je třeba myslet na četnost přívalových dešťů, které odvodňovací systém skutečně prověří, a na možné nebezpečí ucpání žlabů mechem a listím. Z tohoto důvodu je žádoucí volit pro svislé odvodnění větší průměr než 100 mm. Přesto je nutné celý odvodňovací systém doplnit o krycí a záchytné mřížky, rovněž ale budete muset průchodnost celého systému čas od času kontrolovat a v případě potřeby i čistit.

Pozor na sníh

Pokud má dům navrženou šikmou střechu, je nutné řešit i nebezpečí vyplývající ze sněhových lavin, které mohou okapy poškodit. Řešením je připevnění sněhových zábran na střechu, které zamezí vzniku sněhových lavin.

Vrstvy sněhu mohou okapy poškodit

Dbejte na správný spád

Odvodnění střechy jde ruku v ruce se spádem střechy a typem střešní krytiny. Technicky je možné akceptovat i nulové spády, ovšem vždy je lépe provádět střešní pláště tak, aby byla voda co nejrychleji odvedena. Minimální spád (i v úžlabí) je 1 %, optimální 3 % v ploše a 1 % v úžlabí. U šikmých střech závisí minimální sklon ploch na použité krytině a klimatických podmínkách. U střešní krytiny je ale vždy třeba respektovat míru sklonu doporučenou výrobcem krytiny.

Možnost výběru materiálu

Pro odvodňovací systémy šikmých střech se používají všechny druhy kovových materiálů. Pozinkované plechy jsou nejlevnější, ale je nutné je  chránit proti korozi. Dále se používají  titanzinkové a měděné plechy či různé typy poplastovaných plechů s širokou škálou barevnosti. Mnoho výrobců dnes nabízí stavebnice okapních systémů, kde je kromě žlabů, rohových a nárožních tvarovek k dispozici řada dalších specializovaných i estetických prvků.
ab
ab
ab
ab
ab