Kategorie

Jak se bydlí, 4. díl: ve Španělsku

Tato země na pyrenejském poloostrově procházela po staletí míšením kultur. Najdeme tu stavby z dob Římanů, hispanomuslimské architektonické skvosty, přičemž arabský vliv je v architektuře velmi znatelný.
Původně zemědělský stát, kde hraje doposud velkou roli rostlinná výroba, se mění v průmyslovou zemi. To má vliv i na způsob bydlení obyvatelstva. Ve městech nyní žije 80% populace. Trendem je bydlet ve vlastním, zde Španělsko patří k zemím s nejvyšším podílem (80%) v Evropě.

Charakteristika trhu

V uplynulých letech zažívalo velký rozmach investic do tzv. druhého (prázdninového, víkendového, rentiérského) bydlení, které je nyní na ústupu. Zejména proto, že vzniklo mnoho investičních projektů a nabídka převyšuje poptávku. Významnou kupní sílu tvoří Němci, kteří ale nyní přestali kupovat a začali prodávat. Trh se tak opět zahltil. Náklady na samotné bydlení nejsou vysoké, činní cca 15% příjmu, ale průměrná mzda je v této zemi o 1/3 menší než v ostatních zemích EU. Pořídit si vlastní bydlení není kupříkladu pro mladé lidi až tak jednoduché, s čímž souvisí např. nízká porodnost.

Patio - kvetoucí srdce domu

Typickým a velmi příjemným prvkem místního domu je patio. Jde o dvoreček, malý či větší prostor, skrytý před zraky kolemjdoucích za dřevěnými vraty či tepanými mřížemi. Patio je jakéhokoliv půdorysu i rozměrů. Hlavním dekorativním prvkem jsou zde květiny umístěné jak v závěsných kořenáčích, tak rozestavěné po zemi. Pokud to prostor dovoluje, nalezneme tu i křesílko, keramické vázy, fontánky, lucerničky. Je to místo, kde se schází a odpočívá celá rodina.

Pestrý interiér

Ve vybavení interiéru se projevuje rozmanitost stylů a přístupů. A to jak u nábytku, tak i bytového textilu. Španělsko nepatří mezi velmoci designu, ale kvalitní nábytek zde rozhodně pořídíte (např. Alpuch mobiliano či Antonio Almerich). Důležitými prvky v architektuře i designu je mimo jiné ornament, mozaika, zlacení, mramor, keramická dlažba.

Bydlení po španělsku

Životní úroveň je v moderních velkoměstech odlišná od typické vesnice plné bílých, krychlových domků s červenými střechami. Co je však všude společné? Mentalita. Španělé jsou v dobrém slova smyslu hluční, živě diskutující, milí a přátelští, radostní. Obrovská rozloha země a historický vývoj umožnily zastoupení všech velkých evropských slohů, o památky zde tudíž není nouze. S hospodářským rozvojem pozvolna přichází i nová, moderní architektura (např. budova Du Mirador v Madridu), nejenom apartmánové komplexy pro turisty na pobřeží. V kontrastu k nim pak stojí chudinské chatrče na okrajích velkých měst, ale i to je styl bydlení, typický pro mnohé periferie velkoměst.
ab
ab
ab
ab
ab