Kategorie

Jak se bydlí, 1. díl: v Nizozemí

Evropa se snaží sjednotit. Styl, struktura, různorodost bydlení patří mezi charakteristiky osobní identifikace národa. Snad to tak zůstane, protože je sice příjemné cítit se všude jako doma, ale nebylo by proč cestovat a poznávat, vzájemně se obohacovat. A jak se bydlí v Nizozemí?
Současné vesnice v Nizozemí jsou spíše vilová předměstí velkých měst, kam se omylem zatoulaly krávy. Péče o čistotu a nenápadnou dokonalost se blíží skoro k uniformitě. Otevřenost obyvatel je zřejmá. Velká okna bez záclon, za nimi sošky, kaktusy, keramika.

Domy z neomítnutých cihel jsou nedílnou součástí místního koloritu

Bydlení po holandsku

Obývací pokoj je často vybaven starožitným nábytkem , na kterém se vyjímají fota členů rodiny, především dětí a vnoučat. Soudobým trendem jsou otevřené prostory hlavně ve spodních částech domů. Často tu vidíme domy z neomítnutých cihel , ze kterých se stavělo hlavně z ekonomických důvodů. Výroba cihel byla levnější, než dovoz nepřítomného kamene či dřeva. Okolí staveb tvoří krásně udržované zahrady. Vše v souladu s všudypřítomnou vodou. Celek vede k vymizení hranic mezi ulicí a bytem. Ve srovnání s naší vesnicí je zde velmi rušno. Fungují zde kavárny, restaurace, obchody. Nizozemci milují kávu a nákupy. K tomu patří pěší zóny. Ve městech, kde bydlí 90% obyvatelstva a hustota obyvatel je značná, jsou samozřejmostí retardéry rychlosti. Soudobá architektura má již ve městě jiné pojetí než tradiční. Klasické zemědělské usedlosti naleznete na severu země ve Frísku.

V oblasti designu a architektury patří Holanďané k špičce

Mladá versus starší generace

Bydlení v Nizozemí je poměrně nákladné. Podíl nájemného a soukromého sektoru je téměř vyrovnaný. U mladých lidí jsou běžnou záležitostí dlouhodobé pronájmy. Náklady vynaložené na bydlení jsou ve srovnání s bydlením v naší zemi vyšší. Nám údajně zbývají více než ¾ platu, což je více než ve většině starých členských zemí EU, kam řadíme i Nizozemí. Počet místností v bytě - 3,9 (u nové výstavby v ČR) mají Nizozemci stejný , ale plocha bytu u nás na osobu je cca o 10 m2 menší (v ČR je to 28,7 m2 , v Nizozemí 40,1 m2 ). Styl bydlení vychází z dokonalého využití prostoru. Minimální prostor - maximum předmětů, ale dobře umístěných. Zajímá je vše nové, takže není divu, že patří mezi špičky v oblasti designu. Neváhají se zbavit starých věcí a namísto nich zakoupit nové trendy. Zajímavou alternativou bydlení pro starší generaci jsou mimo domovů pro seniory také samostatné byty, které se tzv. opírají o tyto domovy (zdravotní a pečovatelská péče, úklid…). Projekt  "centrálního bydlení" je jakýmsi dvorem budoucnosti. Domy obrácené v kruhu proti sobě  zaručují soukromí a přitom umožňují pocit sounáležitosti. Můžete, ale nemusíte se účastnit společných aktivit, například práce na zahradě. Každý má své povinnosti ke svému bydlení i společným prostorám, je na vás, jakou formou je plníte, zda sám či s ostatními. Bydlí zde pospolu více generací, což je oboustranně výhodné.

Život je v Nizozemí odedávna úzce provázán s vodou

Energie a květiny

Neustálý boj s vodou, přírodními živly, vysoušení půdy, stavění hrází, kanálů, průplavů, to je dobrá průprava na to, jak se stát dobrými stavebníky nejenom lodí. Využití alternativních zdrojů energií je na snadě. Využívá se jak větrná, tak i solární. I u nás vznikají různé projekty nízkoenergetických domů za spolupráce s členy EU. S Nizozemci například ve Svitavách.  Přestože musí Holaňďané s vodou bojovat, milují ji. Stejně jako květiny. Květinová aranžmá jsou samozřejmou součástí bydlení. Víte, že tulipány, které jsou nyní jedním z jejich symbolů, pocházejí původem z Turecka? Že 20 růží na trhu vyjde cca jako bochník chleba? Že je v Amsterodamu nejužší a nejmenší dům na světě? Bydlení Nizozemce baví a jeho kultura zde prostě patří ke všeobecnému vzdělání.
ab
ab
ab
ab
ab