Kategorie

Jak provést výmaz věcného břemene z katastru nemovitostí

Není neobvyklé, že nemovitost ve vlastnictví určité osoby je zatížena tzv. věcným břemenem.
Znamená to, že vlastník takové nemovitosti musí něco strpět, něčeho se zdržet, nebo je od něj vyžadována aktivní jednání – musí něco konat. Bývá rovněž obvyklé, že věcné břemeno bylo s nemovitostí spjato již v minulosti. Klasickým případem, je věcné břemeno bytu ve prospěch určité osoby.

Když banka nechce půjčit peníze…

Zatížení nemovitosti formou věcného břemene však může přinášet mnohým lidem nepříjemnosti zejména tehdy, kdy vlastník nemovitosti žádá o úvěr ze stavebního spoření, popř. o hypotéku a právě touto nemovitostí chce ručit. Peněžní ústavy nechtějí na takto „zatíženou nemovitost“ finanční prostředky půjčovat z důvodu, že věcné břemeno bytu ručitelskou hodnotu nemovitosti výrazně  snižuje, a proto požadují, aby bylo věcné břemeno z nemovitosti vymazáno.

Zánik věcného břemene smlouvou

Nejjednodušším způsobem, jak tuto situaci vyřešit, je zrušení věcného břemene smlouvou. Ta musí mít písemnou formu a samozřejmě předpokládá shodnou vůli obou stran – tedy povinného a oprávněného. K zániku práva odpovídajícího věcnému břemenu je nezbytný vklad do  katastru nemovitostí, přičemž právní účinky vkladu nastávají ke dni podání návrhu na vklad. Jistě si ale kladete otázku, jak přesvědčit oprávněného z věcného břemene bytu, aby k tomuto úkonu svolil. Elegantním řešením může být současné sepsání nájemní smlouvy, nebo smlouvy o výpůjčce nemovitosti – bytu se smlouvou o zániku věcného břemene tak, aby oprávněné straně zajišťovala obdobná práva jako právo odpovídající věcnému břemeni. To vše za předpokladu, že si finanční ústav v úvěrové smlouvě tuto zamyšlenou transakci předem nevyloučí. Zánik věcného břemene lze však smluvit jako úplatnou dohodu. Povinný při této variantě vyplatí dohodnutou cenu oprávněnému, a ten se svého věcného břemene vzdá.

ab
ab
ab
ab
ab