Kategorie

Jak naplánovat altán nebo pergolu?

Tajuplná zahrada obehnaná vysokou kamennou zdí s altánem pro dobrodružná setkávání – místo, které nás přitahuje zvláštní silou. Ale umíme jej vytvořit?

Altány, besídky a pavilony mají poměrně slušnou historii, odpradávna bývaly pevnou součástí orientálních zahrad. Mají sloužit především k odpočinku a relaxaci, musejí mít takzvaný klidový charakter. Součástí může být i dobře postavená pergola.

Umístění altánu je důležité

Altány se nacházejí většinou v blízkosti rostlinné výsadby, začleněné do zahradní kompozice, mnohdy ve stínu stromů a v blízkosti vodní plochy. Mohou být prosté a jednoduché; náročnější majitelé objektů jistě nahlédnou do historie a nechají se inspirovat barokem či secesí, zajímavé mohu být i soudobé moderní stavby, které jsou směsicí nejrůznějších vlivů. Ve většině případů jsou to dřevěné altány, objevují se ale i kovové, plastové či prosklené varianty. Altán může mít také menší podíl zděných prvků. Velký důraz je třeba klást na správnou volbu materiálu, vždy v souladu s danou architekturou zahrady a okolí. Oblíbené jsou osmiboké romantické besídky, které jsou sice konstrukčně náročnější, ale vypadají nádherně. Uživatelé je mohou zakoupit hotové (jako stavebnici), nebo se mohou pustit do díla sami podle nabízených vzorů a nesčetných návodů. Boční stěny se nechávají zpravidla otevřené, propletené výplní z latí, jež slouží jako konstrukce pro popínavé rostliny a keře. Náročnější stavby mají stěny plné, v některých případech i prosklené. Výjimkou nejsou ani šestiboké nebo kulaté altánky s žebrovými výplněmi nebo perforovanými tvarovkami.

Pergola nejen jako doplněk

Pergola může být dobrým doplňkem k altánu i samostatnou „jednotkou“ na zahradě. Vymezuje zákoutí, lze ji umístit na terase, může posloužit i jako letní přístřešek. Poskytuje soukromí a vytváří dokonale chráněné místo. Objevuje se v zahradách už od pradávna. V původní podobě se jednalo o jednoduchou konstrukci z dřevěných trámů, hranolů či dalších prvků za účelem poskytování opory popínavým rostlinám nebo vinné révě. Bývala postavena v blízkosti obydlí jako optický předěl, dělicí stěna či součást plotu. Dnes má mnoho dalších využití. Při stavbě pergoly se využívá většinou tvrdé dřevo. Nosné sloupky je dobré ukotvit do betonových patek. Na překlady lze použít kromě latí i napnutý drát, kde můžete nechat vinout chmel či vinnou révu. Trvanlivé sloupky mohou být z kamene nebo zděné, případně kovové či dřevěné. Z návětrné strany se dá pergola opatřit ochrannou perforovanou zástěnou, do sestavy lze použít i nástěnné truhlíky na květiny, dekorativní oblouky a květináče. Vytváří pak zajímavou mříž vybízející k porostu nejrůznějších popínavých nebo šlahounovitých rostlin, které sázíme poblíž. Můžeme ji rovněž zastřešit plachtou, rákosem nebo sklem a postavit ji v blízkosti altánu či jako jeho přímou součást.

Altán coby historická součást zahrady

Je nepopiratelné, že altány jsou významnou dominantou zahrady, odpradávna bývaly i pevnou součástí orientálních zahrad. Pokud se jimi necháme inspirovat, nic nezkazíme. Umění čínských zahrad je i dnes základní učebnicí pro světové zahradní architekty čerpající poznatky z minulosti s obohacením o dnešní vidění světa. Každý chrám byl tehdy obklopen kvetoucí zahradou, básníci a učenci zdobili svá obydlí, objevovaly se napodobeniny přírodních výtvorů, hor a údolí, potoků, vodních ploch a stromů. Zahrada s altánkem a pergolou může i dnes proměnit každý dům v pomyslný chrám plný tajemství a romantiky.

ab
ab
ab
ab
ab