Kategorie

Investujeme do nemovitostí napříč celým světem, 4. díl: Podpis kupní smlouvy

Při koupi nemovitosti v zahraničí se nejčastěji postupuje stejným způsobem, jaký známe od nás. Nejprve se uzavře smlouva o smlouvě budoucí a složí se určitá záloha, může být i vyšší, než je u nás obvyklé, aby se z transakce nemohlo svévolně odstoupit. Poté se podle dříve stanovených zásad podepíše řádná kupní smlouva.
 

Při uzavírání smluv v zahraničí bychom měli být nanejvýš opatrní. Prvním z důležitých doporučení je využít služeb státního notáře a dále zajištění si úředního překladu podepisovaných smluv.

Investice do notáře se vyplatí

Pokud jsme si vybrali nemovitost, o které jsme přesvědčeni, že ji chceme koupit, přichází řada na jednu z nejzásadnějších událostí z celé transakce: Podpis kvalitně zpracované kupní smlouvy. Abychom si byli celou záležitostí stoprocentně jisti, využijeme služeb státního notáře. Získáme od něho nejaktuálnější informace o koupi včetně daní a poplatků. Dále si notář prověří, zda na nemovitosti neváznou právní vady, které by pro nás mohly znamenat nepříjemný problém.

Spoříte se státní podporou a připravujete rekonstrukci koupelny nebo kuchyně? Raiffeisen stavební spořitelna pro Vás má stavební úvěr. Ovšem proč nevyužít našich služeb i pro koupi bytu nebo domu? Vždyť možností je hned několik! Přesvědčte se zde

Spolupráce s notářem

Seznam notářů najdeme i na internetu (např. zde), nebo nám ho zajistí zprostředkovatelská kancelář. Při první schůzce se u notáře dozvíme, jak bude celá procedura probíhat, jaké se platí daně a poplatky. Abychom vše urychlili, přineseme si k notáři doklady, jako je tlumočníkem přeložená a notářem ověřená kopie cestovního pasu, kopie rodného listu a doklad o sňatku, pokud kupujeme nemovitost společně s manželem. Tyto kopie si uděláme alespoň třikrát, protože je budeme potřebovat i pro daňový úřad a pro založení účtu v bance. Mějme na paměti, že notáři většinou chtějí platbu předem, a to včetně prostředků na úhradu daní státu. Může se tak stát, že budeme muset u notáře zaplatit 20% ceny nemovitosti v hotovosti (10% jako zálohu prodávajícímu a 10% na daně a poplatky státu, notáři, případně dalším zúčastněným stranám). Poplatky notářům se ve světě pohybují v průměru okolo 1% z ceny nemovitosti. Obdobně je tomu i u právních zástupců.  Daně a poplatky spojené s nákupem nemovitosti jsou v jednotlivých státech různé, v průměru však v zemích EU dosahují 8 - 10 % z ceny nemovitosti.

Rezervační smlouva

Jak již bylo v úvodu zmíněno, kupní smlouvě většinou předchází rezervační smlouva, tedy smlouva o smlouvě budoucí. Obsahuje identifikaci kupujícího i prodávajícího, identifikaci prodávané nemovitosti, kupní cenu, způsob, jak bude zaplacena a určení, které daně a poplatky a v jaké výši zaplatí každá ze smluvních stran, a to včetně poplatků pro notáře a realitní kancelář. Stanovuje i termín, kdy by měl proběhnout podpis kupní smlouvy.  Při podpisu této smlouvy složí kupující u notáře 10% z ceny nemovitosti jako kauci, která propadne, odstoupí-li,  resp. nepodepíše-li následnou kupní smlouvu bez vážného důvodu. Penalizován je i prodávající, a to obvykle ve výši dvojnásobku kauce složené kupujícím. Smlouva je právně závazná. Uzavření předběžné smlouvy je hrazeno kupující stranou, obvykle na místě. Pokud zcela neovládáme cizí jazyk, je dobré nechat konečný text smlouvy přeložit soudně stanoveným překladatelem do češtiny a nechat jej podepsat oběma smluvními stranami. Jinými slovy, mít podepsanou smlouvu jak v jazyce země, kde nemovitost kupujete, tak i její českou verzi, ověřenou soudně stanoveným překladatelem, která má stejnou platnost jako v cizím jazyce. Doporučuje se podepsat každou stránku smlouvy samostatně, aby nemohlo dojít k záměně jednotlivých listů smlouvy. Vyvarujeme se tak všem nedorozuměním vyplývajícím z podepsané smlouvy.

Kupní smlouva

Kupní smlouva se podepisuje v okamžiku, kdy jsou obstarány všechny potřebné dokumenty a finanční prostředky. Notář sepíše kupní smlouvu, jejíž jedna kopie se, stejně jako u nás, vloží do registru nemovitostí a druhá na finanční úřad. My se tak okamžikem zavkladování do registru nemovitostí stáváme majiteli nemovitosti.

 
ab
ab
ab
ab
ab