Kategorie

Hydroizolace – úspěšná bitva s vodním živlem IV.

Základy každého domu mají svůj význam i pro dobrou hydroizolaci a skutečnost, že váš dům bude vodu odpuzovat, je nezbytná pro váš klid.
Dobrá hydroizolace bude svou funkci plnit několik dalších desetiletí, není tedy dobré tuto základní stavební úpravu podceňovat.

Základním stavebním postupem jsou hydroizolace v době práce se základy domu. Chyby z tohoto obdobní patří mezi nejsložitěji odstranitelné

Pohlídejte si

V prvé řadě je na místě kontrola základové spáry před betonáží. Zda není rozbředlá, jaká je kvalita podloží a zejména únosnost, tedy kvalita materiálu. Je-li základová spára rozbředlá, mohlo by v budoucnu dojít k posunu a praskání rodinného domu. Další důležitá kontrola by se měla týkat polohy prostupů v základech pro přípojky. Jejich nesprávná poloha, a to i výšková, může zavinit nefunkčnost kanalizace. Kontrola provedení betonáže desky s ohledem na rovinnost a hladkost povrchu je nutná z důvodu následného bezproblémového provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti. Odborníci se shodují na skutečnosti, že je nezbytně nutné, aby základní deska dobře přilnula. Zamezí se tak mechanickému poškození hydroizolace. Pokud je toto všechno v pořádku, můžete mít klidné spaní. Udělali jste první správný krok. Vodě i vlhkosti jste sebrali první důležitou šanci, aby se u vás mohla začít zabydlovat.

Koupě staršího domu a voda

Koupě staršího domu není stejné jako pořízení elektrospotřebiče. Televizor nebo videorekordér vám v případě poruchy vymění nebo vrátí peníze. U domu je vhodné postupovat pomalu a vše si dobře rozmyslet. Problematika hydroizolace by vás měla zajímat na prvním místě. Od drobných trhlin ve zdech, prosvítání střechy a dalších závad se musíte také podívat do nejspodnějších prostor. Pokud v přízemí nebo ve sklepě ucítíte nezvyklý pach, uvidíte vlhkostní mapy a omítky takzvaně sprašují, opadávají nebo ztrácejí soudržnost s podkladovým zdivem, pak jste objevili, že dům má narušenou funkčnost hydroizolace. Odborník vám potom poradí metodu, která by mohla zastavit další postup vody, a seznámí vás i s cenou. Možná vám ale rovnou doporučí, abyste raději od koupě odstoupili. Pečlivé zvažování se vyplácí Není neobvyklé, že stavební firmy zabývající se ochranou proti vodě poskytují na prováděné hydroizolační práce dlouhodobé záruky až 10 let. Jednotlivé ceny konkrétních zakázek jsou vypracovávány individuálně na každou zvlášť a mohou se i výrazně lišit. I v tomto případě však nemusí vždy platit rovnice: levné ceny = vysoká kvalita. V obrovské nabídce postupů a nabízených „osvědčených“ preparátů se nejlépe orientuje odborník. S referencemi se můžete seznámit na internetových stránkách jednotlivých firem a společností. V každém případě nepodceňujte vodu. Cestu si dokáže najít velice rychle, a to na místech, kde byste ji nikdy nečekali.

Hydroizolace provází stavbu téměř ve všech jejích hlavních fázích
ab
ab
ab
ab
ab