Kategorie

Hydroizolace chrání nejen proti vodě

Voda je nepřítelem všech staveb, nejen v podobě klimatických srážek. Mnohem větším nebezpečí pro budovy představuje vlhkost, která na ně působí odspodu.
Při stavbě základů je třeba věnovat velkou pozornost hydroizolacím. Hydroizolace používáme ale také u bazénů či jímek, tedy všude tam, kde chceme zabránit úniku vody či pronikání vlhkosti z objektu ven. Ovšem každé opomenutí, nedostatek či nekvalitní dílo je v budoucnu příčinou poškození stavby a následně i vyšších finančních nákladů, protože dodatečné opravy lze provádět většinou jen při významném narušení již dokončených částí.

Asfalt, tradiční izolační materiál

Izolace lze rozdělit podle místa určení na izolace střech a stěn a izolace zemní. Podle materiálu zase rozlišujeme asfaltové a dehtové, syntetické z plastů a pryže a ostatní, například kovové či z jílových hmot, skla a podobně. Podle způsobu aplikace lze hydroizolace rozdělit na pokládané za studena, lepené, natavované, svařované, připevňované mechanicky, v případě stěrek natírané či stříkané. Tradiční izolací proti vodě jsou asfaltové pásy. Zemní izolace jsou určeny k zamezení pronikání vlhkosti z podloží do objektu, ovšem chrání i proti tlakové a stékající vodě. Jsou také bariérou proti pronikání radonu a dalším plynům do stavby. Současně slouží i jako ochrana proti unikání vlhkosti z nádrží, bazénů či jezírek, lze ji použít jako bariéru při úniku ropných látek a podobně. Ze širokého spektra možného použití je patrné, že musíme vždy vybrat odpovídající nejvhodnější typ a při aplikaci je nutné důsledně dodržovat technologický postup výrobce, případně přenechat provedení odborníkovi. Nejstarší izolací proti zemní vlhkosti je dnes již nepoužívaný dehet. Jeho nástupcem byl asfalt a izolace na této bázi jsou stále velmi rozšířené, a to jak ve formě nátěrů, tak asfaltových stěrek nebo pásů z oxidovaného a modifikovaného asfaltu. K podkladu se připevňují za horka, případně se kotví mechanicky, mohou se ale pokládat i volně. Pásy z modifikovaného asfaltu jsou určeny pro izolaci proti tlakové vodě, speciální druhy pro izolaci proti radonu. Vysoce kvalitní jsou asfaltové bitumenové pásy, u nichž je tradiční vysoká pevnost asfaltových pásů vylepšena pružností izolačních fólií. Bitumenové asfaltové pásy se používají nejen jako zemní, ale i jako střešní izolace.

Fólie, nebo stěrkové materiály?

Dalším typem hydroizolačních materiálů jsou syntetické fólie. Mezi nejčastěji používané patří lehké nopové fólie z PEHD, které jsou odolné jak proti vodě, tak i proti radonu. Jejich předností je snadná pokládka a hodí se pro izolace všech spodních částí stavby. Díky svému tvaru umožňují odvětrávání pasivním ventilačním systémem v prostoru mezi fólií a podkladem. Stále větší oblibu v sortimentu zemních izolací získávají fólie z měkčeného PVC, které mohou být pokládány na vlhký povrch, do určité míry přizpůsobí svůj rozměr podkladu a je možné je aplikovat za jakéhokoli počasí. Hladká hydroizolační a separační fólie Penefol. Stěrkové izolace byly ještě před několika lety novinkou, na kterou mnozí hleděli s nedůvěrou. Nátěr přece nemůže izolovat stejně jako pevný kompaktní pás! Opak je ale pravdou. Tyto izolace mají tekutou nebo pastovitou konzistenci, nanášejí se postřikem, nátěrem či stěrkováním. Často jsou využívány jako izolace proti pronikání vlhkosti u betonových konstrukcí, neboť brání její absorpci. Nemají ovšem zpevňující účinky, pouze vylepšují odolnost podkladu proti vodě. Výsledná izolace nemá spáry, je možné ji aplikovat na nerovný a hodně členitý povrch.

Izolace pro stěny a střechy

Voda neohrožuje stavby pouze odspodu, ale také shora, a v případě dřevostaveb je nutné počítat s hydroizolací i ve stěnách. Kromě srážkové vlhkosti může být problémem i kondenzace vodních par, která umožňuje vznik plísní. Zde se používají parotěsné vrstvy, které zcela brání průniku jakékoli vlhkosti do vnitřních konstrukcí. Parotěsnou zábranou je fólie, plech, desky na bázi dřeva či asfaltové pásy. Pro izolaci vrstev střešního pláště se podle konstrukce užívá takzvaná parobrzda, obvykle speciální fólie s mikroperforací, která umožňuje částečné pronikání vzdušné vlhkosti dovnitř či ven a konstrukce tak může „dýchat“. Fólie Lithoplast Dren je tvarovaná perforovaná fólie pro využití ve střešních zahradách..

Nejlepší izolace? Větrání!

Tento postup znali již ve starém Římě, základem je stavebnicový systém dříve z keramických nádob, dnes z plastových misek, které jsou mezi sebou vzájemně propojeny. Jednotlivé mísy jsou obráceny dnem vzhůru na předem připravený podklad a kvůli stabilitě celku spojeny bočními zámky. Vytvoří se tak pochůzná plocha, na niž se položí armovací síť a vše se zalije vrstvou betonu, která přesahuje misky o tři centimetry. Pod jednotlivými prvky se tímto systémem vytvoří vzduchová dutina, která je propojena s venkovním prostředím větracími kanály ve zdech nad povrchem země. Ty umožňují cirkulaci vzduchu, a tedy vysychání objektu. Současně s vlhkostí může být odvětrán i radon. foto: archiv firem Lithoplast, Dobrestavby.cz, Ekodřevostavby
ab
ab
ab
ab
ab