Kategorie

Historie nábytku, 11. díl: Renesance na severu Evropy

Katolické jižní Nizozemí, dnešní Belgie, bylo především pod vlivem Francie. Severní Nizozemí šlo svou vlastní cestou a silně ovlivňovalo práci řezbářů z Meklenburska a Lübecku. Nejdůležitějším centrem severoevropského designu se staly Antverpy.
Právě v Antverpách totiž působili návrháři jako Hans Vredeman de Vries, kteří kombinovali francouzské a italské motivy s obrovskými geometrickými vzory osmiúhelníků, čtverců a obdélníků. Častým motivem výzdoby truhel byly hermy. Stoly měly masivní nohy ve tvaru zploštělých koulí.  Pro nábytek vyráběný v Antverpách je charakteristické použití dubového dřeva vykládaného exotickým ebenem, který odrážel pozici Antverp jako obchodního centra.

Severní Nizozemí

Také na severu země byl v oblibě nábytek vykládaný různými dřevy, především ebenem. Oblíbené byly rovněž vyřezávané pilastry a svislé vlysy. Koncem 16. století a v 17. století se v mnoha domácnostech objevila skříň o dvou patrech. Pro tuto skříň byla charakteristická vystupující římsa. Vznikla řada regionálních variant této skříně, nazývaných holandská skříň, gelderská skříň apod. Velmi žádanými se tyto skříně staly v Kolíně nad Rýnem, kde dokonce vznikla jejich místní bohatě zdobená varianta.

Anglie

Anglie v této době podléhala především vlivu vlámskému a francouzskému. V 16. a na počátku 17. století zde vládl alžbětinský sloh, pojmenovaný po proslulé královně Alžbětě I. Středověká tradice se zde udržovala až do 16. století. Centrem společenské aktivity zůstávala velká hala, pro velké bankety se používaly obrovské spojené stoly. Lavice, nazývané banks nebo forms, které se právě nepoužívaly, byly ukryty pod stoly. Anglická křesla měla zpravidla dřevěné sedáky a vyřezávané lenochy, od druhé poloviny 16. století také soustružené nohy. K sezení se ale rovněž používaly spojené stoličky, také se soustruženýma nohama. Proslulými se v tomto období staly těžké dubové postele s nebesy, které lze dodnes spatřit v mnohých anglických zámcích. Materiálem pro výrobu nábytku byl obvykle dub, který se v Anglii často koloroval.

Ornamenty a marketerie

Pro výzdobu byly charakteristické stylizované geometrické vzory, motivy drahokamů a páskové ornamentiky. Později se do obliby dostaly ornamenty použité z francouzských a vlámských vzorníků. Patřily k nim heraldické šelmy, poháry s víčkem a jiné. Díky německým řemeslníkům pracujícím v Southwarku se do módy dostala marketerie. Touto technikou zdobili němečtí umělci především truhly a obvykle přitom používali stylizované krajinné motivy. Tyto truhly se proslavily jako „unikáty“.
ab
ab
ab
ab
ab