Kategorie

Historie nábytku, 10. díl: Jihoněmecký a český nábytek

Renesance se nevyhnula ani našim západním sousedům. Ve vzezření nábytku tohoto období je možno pozorovat vliv italské a francouzské renesance, velmi oblíbenou technikou obzvlášť v jižních oblastech Německa se stala intarzie a jí podobná marketerie.
Přes Augsburg pronikaly na jih země renesanční tvary z Itálie. Italové byli ve vykládání nábytku velmi zruční. Používali k tomu buď exotická dřeva jako palisandr a eben, nebo domácí druhy dřev, mezi něž patřil topol, bříza, třešeň a javor. Na jihu Německa se tento způsob výzdoby stal velmi populárním. Návrhy ornamentů pocházeli od takových slavných umělců, jako byli Holbein, Burgkmair a další. V Augsburgu vytvořili umělečtí řezbáři z intarzovaného psacího kabinetu dvoudveřový kabinet, vyzdobený dýhovanou marketerií, která znázorňovala výjevy se zříceninami a sežehnutými stromy. Tyto scény bývají nazývány memento mori. Vývoj intarzie a marketerie byl jedním z nejdůležitějších německých příspěvků k rozvoji budoucích technik.

Prvenství stále patří skříni a truhle

Také v jižním Německu zůstaly nejvýznamnějším typem nábytku skříňě a truhly. Zdejší skříně působí díky horizontálnímu členění na sokly, středním částem a korunním lištám velmi mohutně, což je podtrženo hojností architektonických detailů a ornamentální výzdoby. Jihoněmecké truhly měly čelní plochu vertikálně rozdělenou do dvou částí. Jednotlivé plochy byly zdobeny geometrickou nebo ornamentální intarzií.  Jihoněmecké truhly byly často ve spodní části opatřeny zásuvkou. Truhla však v průběhu doby začala stále více ztrácet na významu. Nakonec se stala součástí vybavení pouze selských domácností.

Stoly a židle

Z Francie převzalo jižní Německo takzvaný skříňový stůl, který nesl ještě jasné stopy gotiky. Postele stály ve volném prostoru a byly opatřeny baldachýnem nebo závěsy. Sedací nábytek se vyznačoval tvary italské renesance mísící se s německou gotikou. Nejjednodušším typem byla selská židle se čtvercovým sedákem. Opěradlo s bohatou řezbou a šikmé nohy byly prvky převzaté z Itálie. Kromě toho se používaly židle s hranatými zadními nohami, které vybíhaly nahoru a tvořily součást opěradla. Okolo roku 1600 se začal vyrábět nový, takzvaný holandský typ židle s opěrkami.

Co na to Čechy?

Řada kvalitních exemplářů nábytku vznikla i v našich zemích. Typově je tento nábytek podobný jihoněmeckému. Typické jsou mohutné skříně zdobené řezbami nebo geometrickými intarziemi, truhly a lavice. Na konci 16. století se v Chebu rozšířil speciální typ kabinetu na vysokém soustruženém podnoží, který je zdoben takzvanou chebskou intarzií. Jedná se o intarzii tvořenou mnohobarevnými dřevy, která je navíc reliéfně vyřezávaná. Proslulá byla především dílna Adama Ecka, která v 17. století zhotovovala luxusní kabinety zdobené motivy biblických scén nebo bitevních výjevů.
ab
ab
ab
ab
ab