Kategorie

Historie domovních znamení

Až do josefínských reforem bylo domovní znamení jediným identifikačním znakem domu. Už staří Egypťané si nechávali vytesat na svá obydlí reliéfy, které označovaly, jaké služby je obyvatel tohoto domu schopen poskytovat. Např. v roce 1877 našli archeologové v Gíze kamenný reliéf, který měl upozorňovat na to, že majitel domu měl mimořádnou schopnost vykládat sny.
V dobách evropského středověku se v souvislosti s rytířskou kulturou zrodila heraldika. Malovaná znamení na štítu se začala používat jako jakási vlastnická značka, která  se začala objevovat postupně také na hradních průčelích, kaplích… Stejným způsobem začala označovat svůj majetek i církev a později i měšťané. Viditelná označení domů napomohla lepší orientaci.

U Bílého lva (Praha, Celetná ul.č.6)

Jaký majitel...

Je písemně doloženo, že v Praze se domy označovaly nejvíce po venkovském způsobu, tj. jménem majitele, nebo umístěním domu vůči sousedním stavbám. Také barva domu nemusela být vždy náhodná. Např. žlutou barvou označoval kat dům, který byl nějakým způsobem spjat se zločinem. První viditelná značení začaly dostávat domy v Praze v polovině 14. století.

U zlatého hroznu (Kolín, Pražská ulice.č.3)

Středověká reklama

Začala se objevovat nejčastěji na domech, které byly nějakým způsobem spjaty s obchodem, nebo řemeslem. Například, pokud měl někdo na svém domě symbol práva várečného, znamenalo to, že může v tomto domě podnikat a zároveň toto domovní znamení plnilo i funkci reklamy. Pro měšťany, jejichž majetek byl často větší, než majetek šlechty, začalo domovní znamení nahrazovat šlechtický erb. Pořizovat si znamení bylo v 80. letech 14. století velmi oblíbenou činností. Na domech se objevovaly plastiky, deskové obrazy, nebo se malovalo přímo do omítky.

U Bílého anděla (Kolín, Kutnohorská ulice, č.p. 54) - dílo kolínského výtvarníka Pavla Rajdla

Symboly a čísla

Za vlády Marie Terezie bylo uzákoněno číslování domů. Ve většině měst a obcí proběhlo v letech 1770 – 1771. Ale zvyk rozlišovat domy symboly i nadále přetrvával. Symboly to byly nejrůznější. Jak náboženské (světci, madony), tak monarchistické (orel, orlice), řemeslné, cechovní či fantazijní (U zlatého prstenu,U zlatého jelena…). Dnes už domovní znamení ztratila původní smysl, ale stále zůstávají krásným doplňkem architektury každého města. Dá se říci, že v poslední době se opět  začínají ve městech objevovat nová domovní znamení ztvárněná současnými výtvarníky. Tato nová domovní znamení jsou zajímavým a nevšedním prvkem v architektuře města. Zvyšují atraktivitu, možná i tajuplnost města a přitahují pozornost návštěvníků. Zájem o domovní znamení mají také majitelé soukromých domů a tak se můžeme setkat s různými, často i veselými domovními znameními, která si jejich majitelé na svůj dům umístili jen tak, pro radost.
ab
ab
ab
ab
ab