Kategorie

Historie bydlení: Secese - Francouzský a italský secesní nábytek

Na počátku devadesátých let 19. století spatřil světlo světa další ze stylů, a sice secese. Sloh, který se rychle rozšířil po celé Evropě i Spojených státech amerických, dosáhl vrcholu své slávy na Světové výstavě v Paříži roku 1900.
Život měl však jepičí, na počátku nového století již začal upadat a zcela zanikl s první světovou válkou. Na milost byl vzat znovu až v šedesátých letech dvacátého století.

Mnoho jmen

Nový styl nesl ve své době mnohá jména, nazýván byl Le Style Guimard, Le Style Metro, Style 1900, Jugendstil, Stile Floreale, Stile Liberty, Sezessionstil, Modernisme Nieuwe Kunst, Tiffany styl, Le Style Mucha. Nejpoužívanějším je však vedle secese Art Nouveau, podle galerie L´Art Nouveau, obchodu a ateliéru založeného v roce 1895 v Paříži.
Alfons Maria Mucha
(24. července 1860 Ivančice – 14. července 1939 Praha)
byl nejvýznamnější český malíř a designér období secese. Stal se známým díky divadelnímu plakátu Gismonda, který si objednala pařížská herečka Sarah Bernhardt. Jeho jméno dalo dalo jedno z mnoha pojmenování secese Le Style Mucha.

Nancy

Klíčovým střediskem pro výrobu secesního nábytku se stalo francouzské město Nancy. Ve výrobě nábytku vynikaly především společnosti Emila Gallé a Louise Majorella. Oba tvůrci se inspirovali přírodou a používali tradiční formy a techniky. Gallého vzorem se staly květiny a hmyz, především vážky.
Z jejich těl a tvarů vycházely jak konstrukce, tak aplikace na Gallého nábytku. Gallé, stejně tak jako Majorell, měl v oblibě dýhy, marketerie a zlacené reliéfy. Nebyly to však již techniky 18. století, ale techniky modernizované. Gallého intarzie byly vyřezávané a marketerie vytvořené z obrovské škály dřev a zachycující nová témata, včetně krajin a řádků veršů.

Co na to Paříž?

Secese se samozřejmě nevyhnula ani Paříži. Byl to především návrhář Hector Guimard, který tvořil nábytek v secesním stylu. Dekorace odvozené z přírodních motivů pro tohoto tvůrce znamenaly podstatnou součást tvarů, nejen pouhou aplikaci. Jím navržený nábytek byl inspirací pro mnoho dalších návrhářů této doby.

Nahé ženy a zvířata

Jiným z velkých pařížských tvůrců byl Ruppert Carabin. Byl původně sochařem a to se projevilo i v jeho nábytkářské tvorbě. Nábytek, který byl zároveň užitým i krásným uměním, zdobily nahé ženské postavy, jimž dělala nezřídka společnost všemožná zvířata s různými symbolickými významy. Tím se Carabinův nábytek stával pojítkem mezi secesí a symbolismem.

Vývoj secese v Itálii

Secese zapustila svoje kořeny i v Itálii. Tady se vyvinuly dva odlišné stylistické proudy. Jeden z nich byl extrémně květinovým sochařským stylem, ten druhý byl inspirován exotickými formami a technikami pocházejícími z umění severní Afriky a Blízkého východu. Italský secesní nábytek je známý bohatým zdobením a vysokou technickou kvalitou.
ab
ab
ab
ab
ab