Kategorie

Habitatio musica – múzické bydlení

Když se rozhodujeme pro nové bydlení, mezi mnoha parametry výběru sledujeme například tepelné charakteristiky bytu. Méně pozornosti však věnujeme akustickým charakteristikám bytu.
K akustickým charakteristikám řadíme odhlučnění bytu a tzv. kročejový hluk, který může vytvářet podlaha. Jistě pomocí walkmanů či MP3 přehrávačů si můžeme vytvořit akustické mikroklima prakticky kdekoli, i v tom nejhlučnějším prostředí. Walkmany či MP3 přehrávače slouží jako akustické přehrady, jimiž jsme odděleni od ostatních při náhodných, vlastně oktrojovaných kontaktech, v dopravních prostředcích, při čekání někde na cokoli a podobně. Podle založení to můžeme chápat jako obohacení, místo plytkých řečí někoho cizího si můžeme poslechnout skvělou muziku, nebo naopak to můžeme vnímat jako ochuzení, odposloucháváním rozhovorů si tříbíme jazykový cit, každý má svůj vlastní idiom, svou jazykovou vynalézavost, každý jednotlivec je lingvistický poklad.

Bydlení s hudbou

Doma si potřebujeme vytvořit vlastní akustické prostředí, které by nám vyhovovalo. Ti, kteří hrají na hudební nástroj, i ti, kteří „jen“ poslouchají reprodukovanou hudbu nebo s ní zacházejí interaktivněji, se jistě zajímají o to, jakým způsobem se v prostoru, který obývají nebo chtějí obývat, šíří zvukové vlny. Kupodivu je ale v tomto ohledu řada lidí amúzická, ač pouze dvě až tři procenta populace (tonální hluchota, parakusie či jiné formy opaku hudebnosti či přirozené múzičnosti člověka) je amúzičností postižena. Přitom stupeň múzičnosti souvisí s motorikou, tedy i s tím, jak se po bytě pohybujeme, jak jsme pasivní či aktivní při užívání bytu atd.

Každé bydlení má jiné akustické charakteristiky

Okolí vytváří ticho

Akustické charakteristiky nesouvisejí jen s materiály použitými na zdi a stropy, jejich zvukovou propustností nebo odráživostí, ale i s okolím. Dům zasazený do zeleně má jistě daleko příznivější akustické parametry než objekt ze stejného materiálu, ale situovaný na rušnou městskou autostrádu či do blízkosti dálnice. Akustická pohoda bytu souvisí i s ročními obdobími. Čerstvě napadaný sníh vytváří neslýchanou atmosféru hlubokého ticha, prostor je najednou zbaven veškerého zvukového balastu a člověk je původněji, autentičtěji vnořen do ticha jako předpokladu a nosiče celého zvukového univerza. Nikoli hudba sfér, ale ticho sfér vytváří tu jedinečnou představu nekonečného vesmíru, který je odepřen naší každodennosti a zjevuje se nám jen v našem pohledu na ohvězděnou srpnovou oblohu či v intenzivním tichu sněhové pokrývky.

Múzické bydlení znamená harmonii

Takže vybíráte-li z dnešní opulentní nabídky bydlení a zvažujete dopravní dostupnost, vstupní i provozní náklady a jiná praktická hlediska, možná se vyplatí přihlédnout i ke zdánlivě tak nepraktické stránce, jakou je akustická charakteristika bytu. Jsme přece lidé múzičtí už tím, že rytmujeme svoji chůzi, nasloucháme hudebním i nehudebním zvukům, vnímáme ušima i tělem, takže se nám vyplatí zjistit, zda budeme bydlet múzicky či nemúzicky. Habitatio musica vnáší do našeho bydlení harmonii, tak důležitou pro náročnost současného života.

Čerstvě napadený sníh přináší ticho a klid, ať už bydlíte ve městě či na vesnici
ab
ab
ab
ab
ab