Kategorie

GRAFICKÝ DESIGN Z LODŽE

Výstava Grafický design z Lodže bude v Nové síni Poruba k vidění od 29. října 2009. Nenechte si ujít grafický design a plakáty! Uvidíte kvalitu a vysokou uměleckou úroveň polského designu a plakátu.

 Grafický design a plakátu v Polsku

Výstava potrvá od 29. 10. 2009 do 30. 11. 2009

Nová síň Poruba – Mongolská 2, 708 00 Ostrava-Poruba

Sławomir Kosmynka Derrida, 70x100 cm, digitalni tisk, 2006
Vernisáž proběhne v úterý 27. října 2009 v 17 hodin v Nové síni Poruba. Výstavu zahájí Mgr. Jiří Jůza, PhD. ředitel GVUO, úvodní slovo pronese prof. Sławomir Iwański.

Polský grafický design

Polský grafický design bývá obvykle spojován především s plakátem. Vždyť kulturní plakát znamenal pro řadu tamějších umělců v období po II. světové válce zónu úniku před propagandistickou rutinou.

Komerční grafika a plakáty

Praktická neexistence komerční grafiky tehdy byla dalším důvodem, proč se v Polsku tolik skvělých tvůrců věnovalo plakátům z oblasti divadla, filmu nebo třeba cirkusu. Kulturní tematika umožňovala dovést plakát jako médium až do sféry volného umění, setřít tak jazykovou bariéru a usnadnit jeho pochopení i tvůrčí následování rovněž v zahraničí. Vždyť francouzská plakátová tvorba 70. a 80. let 20. století byla pod přímým polským vlivem...
Jakub Balicki Muzeum Sztuki, 70x100 cm, digitalni tisk, 2006

Komerční sfora grafického designu v Polsku

V poslední době se nejen v Polsku vedou diskuse, zda-li plakát jako informační médium nezastaral a nebyl vytlačen jinými prostředky vizuální komunikace. Navíc pominula doba umělecké nesvobody a pro polské grafiky se otevřel obrovský tvůrčí prostor komerční sféry. Výstavy současného polského grafického designu překonávají zažitý stereotyp, že polský grafický design je pouze plakát. Kromě varšavské a krakovské umělecké akademie také akademie v Lodži sice nadále úspěšně rozvíjí tradiční polskou grafickou „disciplínu“, vedle toho však intenzivně připravuje studenty také v ostatních oborech vizuální komunikace.

Výstava polského grafického designu v Ostravě

Výstava v Nové síni  představí tvorbu pedagogů katedry grafického designu z Akademie výtvarných umění v Lodži. Generační, výrazová i tematická pestrost vystavujících i jejich vystavovaných artefaktů nám umožňuje podrobnější seznámení se současným polským grafickým designem.
Sławomir Iwański Roman Cieślewicz, 68x98 cm, ofset, 2006
Výstava Grafický design z Lodže bude v Nové síni Poruba předzahájena 27. října 2009 v 15 hodin přednáškou prof. Sławomira Iwańského, který je vedoucím Katedry grafického projektování na Akademii výtvarných umění a designu v Lodži. Přednáška bude zaměřena na průřez vývoje polským designem a plakátem od roku 1950 do současnosti. Profesor Iwański bude hovořit o 15 umělcích, jejichž tvorba bude na výstavě zastoupena. Pozoruhodným znakem je časový rozptyl výstavy. Nejstarší z vystavujících se narodil v roce 1926 a nejmladší o 59 let později.
Bogusław Jaworski Swinging London, 70x100 cm, sitotisk, 2007

Kvalita a vysoká umělecká úroveň polského designu a plakátu

Kvalita a vysoká umělecká úroveň polského designu a plakátu je dána celkovým vývojem umění v Polsku. Profesor Iwański představí také jednu z významných polských vzdělávacích institucí, která přinesla polskému designu nemalé renomé, jedná se o Akademii výtvarných umění a designu v Lodži (pro zajímavost v České republice v současné době existují pouze dvě vysoké školy zabývající se výtvarným uměním: Akademie výtvarných umění (AVU) a Vysoká škola uměleckoprůmyslová (VŠUP), naproti tomu v Polsku existují hned čtyři: Akademie výtvarných umění v Krakově, Akademie výtvarných umění ve Varšavě, Akademie výtvarných umění a designu v Lodži a Akademie výtvarných umění v Poznani). Přednáška je určena nejen studentům Ostravské univerzity v Ostravě, ale i širší veřejnosti. ZÁŠTITU NAD VÝSTAVOU PŘEVZAL JERZY KRONHOLD, GENERÁLNÍ KONZUL POLSKÉ REPUBLIKY V OSTRAVĚ
Info, foto: GVUO, www.gvuo.cz
ab
ab
ab
ab
ab