Kategorie

Gallia Romanica aneb románská architektura v Ostravě

Výstava s názvem Gallia Romanica prezentuje příklady románské architektury a sochařství ve Francii ve fotografiích Zygmunta Świechowského. K vidění je v galerii výtvarného umění v Ostravě.
12. 8. 2009 – 20. 9. 2009 Galerie výtvarného umění v Ostravě

Klášterní kostel Notre-Dame, kolem let 1067–1218, Benediktinské opatství Saint-Benoit-sur-Loire © Zygmunt Świechowski, 2009

Umění románského období nyní v Ostravě

Výstava GALLIA ROMANICA prezentuje na 58 černobílých fotografiích příklady architektury a sochařství románského období ve Francii. Autorem fotografií je prof. Zygmunt Świechowski, historik umění a jeden z nevýznamnějších odborníků na románské umění v Polsku. Většina fotografií vznikla v padesátých letech minulého století v průběhu jeho prvních návštěv Francie. Prostřednictvím jeho snímku se takto můžeme seznámit s proslulým poutním kostelem Sainte-Foy v Conques v Pyrenejích, opevněným chrámem v Sainte-Marie-de-la-Mer či katedrálou v Le Puy s šesticí kupolí nad hlavní lodí chrámu. Zhlédnout budete moci sakrální objekty, zdobené kamennými mozaikami s tematikou květeny a geometrických vzorů, jenž jsou tak typické pro oblast Auvergne. Obdivovat budete moci to nejlepší ze sochařského umění ve francouzské architektuře – monumentální portály v Moissac a Autun, bohatě dekorované figurálními reliéfy fasád kostelů v Saint-Gilles-du-Gard, Notre-Dame-la-Grande v Poitiers anebo Saint-Nicolas v Civray a rovněž řadu zdobných hlavic sloupů v Anzy-le-Duc, Issoire a Toulouse.
Poitiers, pohled na původní zástavbu s kostelem Sainte-Radegonde a katedrálu © Zygmunt Świechowski, 2009

Prof. Zygmunt Świechowski ( 18. 2. 1920 )

1963 -1978 vedoucí katedry dějin umění na Vratislavské Universitě 1978 -1998 ředitel Ústavu urbanismu a architektury na lodžské polytechnice Přednášel na univerzitách ve Francii, Itálii a Německu, mezi jinými spolupracoval i s Centrem d´Étudies Superieures de Civilisation Medievale v Poitiers. Je autorem řady článků, monografií a publikací věnovaných dějinám umění, a to především umění středověkému. Jeho práce byly vydávány také v Berlíně, Wiesbadenu a Londýně. Nyní, ve svých 89 letech, je profesor Świechowski nadále aktivní v oboru a zasedá mezi jinými i v muzejní radě vratislavského Muzea architektury.
Portál farního kostela Sainte-Madeleine se scénou Klanění se Tří králů a Poslední večeře Páně, po r. 1130, Neuilly-en-Donjon © Zygmunt Świechowski, 2009

K výstavě patří také katalog "Gallia Romanica"

K výstavě je připravován katalog, který je rozdělen do čtyř částí. Úvodní kapitola "Gallia Romanica" obsahuje fotografie autora výstavy, prof. Zygmunta Świechowského a je doplněna stručným popisem zobrazovaných staveb a soch, které připravila kurátorka výstavy Agnieszka Gola. V druhé kapitole popisuje Marie Šťastná "Románské umění na českém území" ve vztahu k výstavě. Ve třetí kapitole "Románská rotunda v Těšíně" (Cieszyn) čtenáře seznamuje Wiesław Kuś s památkou ležící nedaleko Ostravy. Závěr katalogu patří stručnému životopisu Zygmunta Świechowski.
Vnitřní prostor příčné lodě klášterního kostela Sainte-Foy, druhá třetina 11. stol., Conques © Zygmunt Świechowski, 2009
Výstava je zapůjčena z Muzea architektury ve Vratislavi a v Ostravě má svou českou premiéru, další zastavení bude v Kutné Hoře a v Brně.

Kurátoři výstavy:

Zygmunt Świechowski, Agnieszka Gola

Kurátoři v Ostravě:

Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec

autoportrét Z. Swiechowski © Zygmunt Świechowski, 2009

Nad výstavou převzali záštitu:

Jerzy Kronhold, generální konzul Polské republiky v Ostravě, Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu, Xavier Lavry, ředitele Alliance Française Ostrava
Info, foto: GVUO, www.gvuo.cz
ab
ab
ab
ab
ab