Kategorie

Exotické palmy ve středoevropském podnebí

Palmy nám připomínají moře, dálky a letní relaxaci. Doma se z nich přitom můžeme těšit celý rok.
 

Existují dva základní druhy palem - palmy s listem vějířovitým a zpeřeným. Zpeřené listy mají úkrojky sestaveny do dvou řad, každou po jedné straně středového žebra, tyto lístky mohou být buď tuhé a dokonce pichlavé, nebo měkké a ohebné. Listy palem vyrůstají z jednoho vzrostného vrcholu, který je umístěn uprostřed skupiny listů a je chráněn nerozvitými listy, ale při poškození se již neobnovuje. Ačkoli staré a poškozené listy se z rostliny mohou odstraňovat, nedoporučuje se palmy seřezávat, protože by mohlo dojít k poškození vzrostného vrcholu. Některé palmy vytvářejí okolo báze odnože a tvoří trsy, jiné zůstávají soliterní. Po mnoha letech se může u některých palem vyvinout kmen, při pěstování v pokojových podmínkách k tomu však dochází zřídkakdy. Většina palem dorůstá značných rozměrů, a proto je umísťujeme především do větších místností, otužilé druhy jsou vhodné jako chladnomilné dekorační rostliny například do zimních zahrad nebo vstupních hal.

Základy pěstování

Většina palem je tropického nebo subtropického původu a dává přednost jasnému světlu a vyšším teplotám. Vyžadují vydatnou zálivku, ale nepříliš vysokou vzdušnou vlhkost. Palmy obecně nesnáší porušování kořenů; přesazovat by se měly jen je-li to vysloveně potřeba, a to jednou za několik let do květináče jen o číslo většího. Vyžadují propustný a živný substrát, mladým rostlinám lépe vyhovuje substrát s vyš¬ším podílem rašeliny. Pro starší rostliny je vhodnější minerální substrát složený hlavně z kom¬postní zeminy, drnovky nebo ornice s přídavkem rašeliny. Reakce substrátu se má pohybovat od pH 5,0 do 6,5. Humózní substrát během celého pěstování vyžaduje kokosovník. Při pěstování jsou palmy náročné na živiny, zvláště na dusík. Podle stáří rostlin se do 1 m3 směsi zeminy přidávají 2-4 kg vícesložkového hnojiva a k pravidelnému přihnojování se používá 0,2-0,3 % roztok vícesložkového hnojiva s vyšším obsahem dusíku, který se podle potřeby doplňuje roztokem draselného hnojiva.

Chamaedorea elegans – chamaedorea

Tento druh se pěstuje velmi snadno a má výhodnou výšku, která obvykle nepřesahuje 120 cm. Její kmínek je kroužkovaný, podobný bambusu. Listy jsou zpeřené, kožovité, tmavě zelené. Dobře poroste v květináči, který se pro ni může jevit příliš malý. Přesazuje se na jaře, avšak pouze tehdy, když svůj stávající květináč již zcela zaplnila kořeny.

Chamaerops humilis – žumara nízká

Pochází z jižní Evropy a severní Afriky. Je to přízemní keřovitá palma, s vějířovitými listy na drsných kmíncích. Kolem báze rostliny vyrážejí odnože a tím se rychle vytváří bohaté trsy. Vyžaduje plné osvětlení a vydatnou zálivku, ale má minimální nároky na teplotu, přežije i teplotu kolem 7°C. Nejlépe se uplatní jako solitér v dostatečně světlém pokoji.

Chrysalidocarpus lutescens (synonymum Areca lutescens) – areka

Nápadným znakem této palmy jsou její štíhlé žluté stonky a křehký vzhled. Stonky jsou nahloučeny blízko u sebe u báze rostliny. Listy jsou zpeřené, barvy žlutozelené. Ráda odnožuje. Tato teplomilná palma se hodí do světlého interiéru, v zimě vyžaduje přímé slunce a teploty nad 12°C.

Howea belmoreana – kencie

Tato palma má pověst rostliny, kterou lze pěstovat i v horších bytových podmínkách, ale v opravdu dobré formě bude jen při odpovídající péči. Dlouhé řapíky listů dávají rostlině vzdušný vzhled. Stárnutím vytváří její stonek krátký kmen u báze nápadně ztloustlý. Přesazuje se jednou za 2 až 3 roky a vyžaduje pevně utlačenou zeminu kolem kořenů. Nejlépe se kencii daří na jasném a rozptýleném světle, delší období s nedostatkem světla může vést až k zastavení růstu. Roste při normální pokojové teplotě, na stanovišti s teplotou nižší než 12°C u ní dochází ke hnědnutí listů.

Phoenix canariensis – datlovník

Tuto oblíbenou palmu si můžeme sami snadno vypěstovat ze semen datlí. Roste pomalu, ale může dosáhnout výšky až 2 m. Z krátké kulovité báze vyrůstají poněkud pichlavé listy. Celý rok se pěstuje na přímém slunci, dobře snáší široké rozpětí teplot, v době zimního vegetačního klidu snese až 10°C.

Livistona chinensis (synonymum Latania borbonica) – livistonie

Tento druh pomalu rostoucí palmy pochází z tropických oblastí Číny. Vytváří malý keř, dosahující výšky 180 cm až za mnoho let. Jako u všech palem je třeba zajistit, aby se vzrostný vrchol žádným způsobem nepoškodil, protože rostlina by již nevytvořila žádné nové listy. Během růstu potřebuje jasné rozptýlené světlo, ale snáší široké rozmezí teplot, v zimě může teplota klesnout až k 7°C.

Lytocaryum weddelianum (synonymum Cocos weddeliana) – kokosovník

Tento náročný rod má menší vzrůst a jemné, lesklé a zpeřené listy. Pokles teploty pod 16°C a nízká vzdušná vlhkost mu nesvědčí. Listy jsou zpeřené, lesklé, tmavě zelené, velmi tuhé a husté. Řapíky starších rostlin mají jehlicovité trny. Je chladnomilý a často se přes léto pěstuje venku.

ab
ab
ab
ab
ab