Kategorie

Energetický průkaz levněji

Společnost HELUZ zajistí svým zákazníkům vypracování energetického průkazu za zvýhodněnou cenu.
 
Z tiskové zprávy společnosti HELUZ ze dne 19.6.2009 

K povinným dokumentům nezbytným pro získání stavebního povolení přibyl od letošního roku také průkaz energetické náročnosti budov (PENB) neboli energetický průkaz. Pro jeho získání se stavebník musí obrátit na tzv. energetické experty registrované na ministerstvu průmyslu a obchodu. S některými z nich navázal spolupráci český výrobce cihelného systému pro hrubou stavbu, společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Svým zákazníkům tak nově nabízí zpracování energetického průkazu za zvýhodněnou cenu.

 Cena průkazu

Energetický průkaz hodnotí projekt stavby z pohledu energetiky. Podle vypočtené roční spotřeby energie na vytápění, chlazení, větrání, přípravu teplé vody, klimatizaci a osvětlení zatřídí budovu do některé z energetických kategorií od A (velmi úsporná) do G (mimořádně nehospodárná). Ceny za vypracování energetického průkazu se však často liší. Obvykle se pohybují kolem 6 000 až 8 000 Kč, často i více, liší se i kvalita zpracování. Po předložení potřebné projektové dokumentace zprostředkuje společnost HELUZ svým zákazníkům vypracování energetického průkazu za částku 5 000 Kč (včetně DPH).

Výhody průkazu

„Energetický průkaz není pochopitelně všespasitelný. Jeho zavedení neodbourává chyby při realizaci stavby,“ vysvětluje Ing. Roman Šubrt, energetický expert spolupracující se společností HELUZ. „Lze od něj však očekávat tlak na úsporná opatření v budovách a kontrolu projektové dokumentace z pohledu spotřeby energií na provoz budovy,“ doplňuje.
Zatímco zpracování energetického průkazu je zpoplatněno, odborníci ze společnosti HELUZ zdarma zákazníkovi vypočítají energetický štítek, který hodnotí tepelné parametry obálky budovy (obvodové stěny, okna, podlahy, stropy, příp. střechy apod.). Energetický štítek obálky budovy je součástí energetického průkazu a je jediným ukazatelem vlivu kvality navrženého materiálu.

Servis společnosti Heluz

Pomoc při zajištění průkazu energetické náročnosti je další z řady již zavedených služeb, kterými chce společnost HELUZ svým zákazníkům vyjít vstříc a ulehčit administrativní povinnosti spojené se stavbou. Standardně již nabízí výpočet spotřeby stavebního materiálu podle zadaného projektu, odborné technické poradenství během stavby i pomoc při založení zdiva z broušených cihel. Zajistí také dopravu materiálu na místo stavby, a to i v nestandardně malém množství. Na zákazníkovo přání zhotoví kladečské plány stropů a zajistí i pokládku stropních panelů z dopravního prostředku přímo na zdivo za asistence vyškolených pracovníků. Nabízí také možnost zapůjčení nebo zakoupení speciálních pomůcek pro zdění z cihelných bloků HELUZ.
 

O společnosti HELUZ

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. vznikla v roce 1992. Vlastní celkem sedm výrobních provozů ve třech lokalitách. V Dolním Bukovsku, kde sídlí také centrála společnosti, je cihlářská výroba, výroba stropních konstrukcí a výroba roletových překladů. V Hevlíně u Znojma jsou dva výrobní závody na kompletní cihlářský sortiment a v Libochovicích nedaleko Prahy je cihelna a panelárna.
Společnost je největším českým výrobcem cihlářského zboží a svojí kapacitou výrobní produkce zaujímá druhý největší podíl na českém cihlářském trhu. Vyrábí a dodává komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu, tzn. tepelněizolační cihelné bloky pro obvodové zdivo, cihly pro nosné, příčkové a akustické zdivo, broušené cihly, keramické stropy a překlady, nosné překlady pro venkovní stínicí systémy, keramické stropní panely a cihelné komíny.
 
Info: www.heluz.cz
ab
ab
ab
ab
ab