Kategorie

Dveře- opravy, výměny, výběr

Publikace se snaží zjednodušit a zpřehlednit problematiku výměny a oprav dveří a upozornit na některé novinky.
Kamil Barták Vydala Grada Publishing spol.s.r.o 108 stran, 99 Kč
V současné době se stále objevují některé nejasnosti ve správných způsobech osazování zárubní. Z tohoto důvodu je těmto otázkám věnováno více místa. V úvodních kapitolách se nejprve seznámíte se staršími typy dveří a se způsoby jejich oprav. Najdete bohaté informace o požadavcích na zvukotěsnost dveří, o odolnosti proti nárazu, o klimatických vlivech, o RTG dveřích a požárních požadavcích nebo o utěsnění dveří při mimořádných událostech. Další kapitoly jsou věnovány osazování nových dveří, nátěru nových dveřních křídel a úpravám dveří pro osoby s handicapem. Hlavním posláním předkládané publikace je umožnit méně informovaným optimální výběr, orientaci mezi dodavateli a kontrolu přebíraných prací. V závěru knihy oceníte velmi důležitou část s konkrétními úpravami s podrobným popisem zhotovení, jako je např. zvětšení dveřního otvoru nebo osazení posuvných dveří. Samozřejmostí jsou jasná a jednouše ztvárněná schémata a fotografie odborníků při některých pracovních úkonech popisovaných v knize.
ab
ab
ab
ab
ab