Kategorie

Deregulace nájemného

Od Nového roku mohou majitelé bytů s dosud regulovaným nájemným svým nájemníkům zvýšit nájemné v průměru až o 20 procent. Umožňuje jim to zákon o jednostranném zvyšování nájemného. Co deregulace přinese nájemníkům v bytech s regulovaným nájemným a co vlastníkům těchto bytů? Jak zjistit, o kolik vzroste nájem právě vám?
Regulace nájemného patří mezi jeden z nejpalčivějších problémů české bytové politiky. Byty s regulovaným nájemným stále tvoří významnou část nájemních bytů, kterých je v České republice asi 1 milión. Regulované nájemné se vztahuje na asi 760 000 bytů, tedy necelou pětinu bytového fondu ČR. V regulovaném nájmu bydli asi 17 % obyvatel ČR. Každoroční ztráta majitelů bytů s regulovaným nájemným podle výpočtu serveru Patria Online činí celkem asi 21,6 miliard korun. Majitelé bytů proto žalují český stát u Evropského soudu pro lidská práva. Rozhodne-li soud, že je regulace nájemného poškodila, chtějí majitelé domů po českém státu žádat až 50 miliard korun.

Díky deregulaci získají majitelé najemních domů prostředky k jejich rekonstrukci

O kolik přesně nájmy porostou?

Vlastníci bytů (pronajímatelé) s regulovaným nájemným mohou, ale také nemusí, počínaje 1. lednem 2007 vždy 1x ročně jednostranně zvyšovat nájemné. Maximální procentuální roční přírůstek nájemného ovšem nesmí překročit hranici stanovenou zákonem. Tato hranice je stanovena konkrétně pro každý byt, a to na základě výpočtů Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), podrobněji viz níže.
Oznamovací povinnost V případě, že pronajímatel nezvýšil nájemné hned od 1.1. 2007, může tak učinit i k pozdějšímu datu. Zvýšení však musí svým nájemníkům oznámit písemně, a to nejpozději 3 měsíce předem. Aby tedy mohl nájemné zvýšit hned od 1. 1. 2007, musel oznámení doručit do konce září 2006. Doručí-li jej v průběhu ledna 2007, může nájemné zvýšit až od 1. 4. 2007.

Deregulace podle tabulek

Podle schválené podoby zákona se nájemné bude od ledna 2007 po dobu 4 let zvyšovat podle tabulkového systému "základních cen" (střední hodnoty), který vychází ze statistiky cen nemovitostí Ministerstva financí (MFČR). Ministerstvo tuto statistiku vytvořilo z údajů finančních úřadů, které shromažďují data o odhadních a prodejních cenách nemovitostí, a bude ji každý rok k 1. červenci aktualizovat. Pro rok 2007 se vycházelo z údajů za období od května 2003 do dubna 2006 (s vyloučením bytů nově kolaudovaných nebo rekonstruovaných po roce 1993). Algoritmus stanovení maximálního přírůstku nájemného je obsažen v zákoně a je jednoznačně určen pro každý byt, kterého se deregulace týká. Pro konkrétní výpočet je nutné znát velikostní kategorii místa bydliště. V příloze zákona č. 1 jsou jmenovitě uvedeny všechny obce, kromě Prahy a Brna (tato města mají vlastní přílohu pod č. 2), s počtem obyvatel nad 2 000. Obce s nižším počtem obyvatel patří do samostatné kategorie "do 1 999 obyvatel". Příloha č. 4 uvádí hodnoty odpovídající konkrétnímu aktuálnímu nájemnému (nezapočítávají se do něj platby za vybavení bytu, služby či energie) a údaj, o kolik procent je možné jej maximálně navýšit. Pro výpočet lze použít kalkulačku uvedenou na www.mmr.cz.
ab
ab
ab
ab
ab