Kategorie

Český soběstačný dům představuje budoucnost bydlení

Český soběstačný dům představuje budoucnost bydlení

Projekt Český soběstačný dům se zasazuje o rozšíření šetrných staveb v různé míře energetické soběstačnosti. Popularizuje nezávislé bydlení a teorii nyní uvádí do praxe.

Iniciativa Český soběstačný dům vznikla v roce 2016 ze zapálení Pavla Podruha a skupiny odborníků. Za poměrně krátkou dobu svého působení projekt získal několik prestižních ocenění, například European Sustainable Energy Award nebo Ocenění za společenskou odpovědnost či Energy Globe Award. Misí platformy je urychlit rozšíření šetrných staveb v různé míře energetické soběstačnosti. Tato myšlenka může připomínat znění mise celosvětově populární společnosti Tesla, která usiluje o urychlení přechodu světa k udržitelné energii.

Ostrovní, hybridní nebo aktivní dům?

Český soběstačný dům cílí na inspirování veřejnosti k šetrnějším řešením při výstavbě budov. Týká se to primárně elektrické energie, vody, vzduchu a použitých materiálů. K projektu se postupně přidružil tým z talentovaných studentů architektury a stavitelství spolu s odborníky. Původně iniciativa vystupovala pod označením Český ostrovní dům, přičemž přívlastek „ostrovní“ zde zastupoval kompletní nezávislost na inženýrských sítích za využití nejmodernějších technologických postupů. Nicméně projekt reprezentuje také další varianty šetrných staveb – domy hybridní a aktivní. Hybrídní dům získává část energie ze sítě a část vyrábí soběstačně. Oproti tomu aktivní dům pracuje s maximem vlastní energie a navíc sdílí její přebytky.

Mladá generace pro budoucnost

Na filozofii projektu navazuje stejnojmenná architektonicko-technologická soutěž Český ostrovní dům. Ta se každoročně pořádá pro studenty architektury českých vysokých škol. Zadání vždy obsahuje konkrétní pozemek a záměr. V předešlém ročníku se jednalo o návrh dvou malých staveb kompletně nezávislých na inženýrských sítích – ostrovních domů. Pro popularizaci myšlenky projektu jsou všechny soutěžní koncepty energeticky soběstačných a úsporných budov volně ke stažení.

Když se sny stávají skutečností

Kromě teoretické osvěty plánuje Český soběstačný dům realizaci dvou kompletně soběstačných domů bez napojení na inženýrské sítě. Prototypy by měly vzniknout poblíž Vyššího Brodu. „Dokáží si veškerou elektrickou energii vyrábět, ukládat a spotřebovávat samy. Dokáží se zevnitř inteligentně řídit a spotřebovávat energii tak, aby to bylo optimální, dokáží šetrně hospodařit s vodou. Obecně se snažíme projekt nedělat zbytečně alternativně, ale spíš chceme ukazovat technologie, které už jsou dnes dostupné a běžný člověk si je dokáže představit i pořídit,“ uvedl zakladatel projektu Pavel Podruh pro Český rozhlas.

Fotogalerie

Vizualizace studentských návrhů. Zdroj: csdum.cz Vizualizace plánovaných ostrovních domů. Zdroj: csdum.cz Vizualizace plánovaných ostrovních domů. Zdroj: csdum.cz Vizualizace plánovaných ostrovních domů. Zdroj: csdum.cz Vizualizace plánovaných ostrovních domů. Zdroj: csdum.cz Vizualizace plánovaných ostrovních domů. Zdroj: csdum.cz Vizualizace plánovaných ostrovních domů. Zdroj: csdum.cz Vizualizace plánovaných ostrovních domů. Zdroj: csdum.cz
ab
ab
ab
ab
ab