Kategorie

Ceny a DPH ve stavebnictví a realitách do roku 2008

Palčivé téma posledních několika roků. Palčivé i proto, že se dotýká téměř všech. A tak nás všechny zajímá, co všechno bude od 1. 1. 2008 spadat pod zvýšenou 19% sazbu. Vlivem nepřehledné politické situace se neustále měnily i koncepty, které měly ulehčit českým peněženkám. Nakonec se politici rozhodli pro zvýšení cen nemovitostí a stavebnin.
Celkově se do roku 2008 počítá se zvýšením cen jen asi o 8-10 %. Většina stavebních firem i developerů si ceny totiž již navýšila – v průměru o 6-8 %. Dovoluje to poptávka, trvale vysoká v posledních třech letech.

Kdo nestihne opravit během příštího roku, bude muset sáhnout hlouběji do kapsy

Foto: archiv autorky

Roste poptávka i ceny

Poptávku po vlastním bydlení nesnižují ani stále dražší hypotéky,  ani v roce 2008 se pokles poptávky tudíž neočekává. Cena nových bytů a domů, které rostou jako houby po dešti bez ohledu na stávající infrastrukturu, se tak udržuje na relativně vysoké úrovni. V konečné fázi ale záleží nejen na regionu (konkurence, míra výstavby, kupní síla, vybavenost, nabídka pracovních míst), ale i na typu nemovitosti – náklady na špatně projektované a tudíž hůře či téměř neprodejné nemovitosti bude prodejce muset rozložit na jiné, lépe prodejné. Spolu s očekávanou deregulací nájmu by se tedy mohla zvýšit i cena starších bytů v dobré lokalitě.

I přes zdražení nad českým stavebnictvím nikdo hůl neláme

Sociální bydlení jako klička z vyššího DPH

Protože největší zátěž zvýšení ponese bytová výstavba, resort Ministerstva pro místní rozvoj zodpovídající za rozvoj bytového fondu, resort Ministerstva práce a sociálních věcí, který se zabývá sociální otázkou a daňový resort Ministerstva financí předložily již několik konceptů sociálního bydlení. Sociální bydlení je totiž podle evropských norem zahrnuto do snížené 5% sazby. Například francouzský model stanovuje sociální bydlení podle podlahové plochy bytu (do 90 m2) nebo zastavěné plochy domu (do 150 m2). Avšak častěji uplatňovaný model mezi členskými zeměmi EU zařazuje do nižší sazby nejen výstavbu, ale i přestavbu a renovaci obydlí či dálkové vytápění elektřinou, plynem a uhlím – samozřejmě týkající se speciálně definovaného sociálního bydlení. Na jakou stranu se přikloní ČR bude jasné ve chvíli, kdy se novela daňového zákona spolu s definicí sociálního bydlení bude projednávat v parlamentu – a kdy přesně to bude, není jasné. Pro tuto chvíli je ale podstatné, že v únoru schválený koncept francouzského typu by měl začít platit 1. 1. 2008 – pokud se dnešní uskupení vládnoucích politiků neshodne jinak.
ab
ab
ab
ab
ab