Kategorie

Bytová výstavba láme rekordy

V 1. pololetí 2006 se ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 zvýšil o více než 14 procent počet zahájených, a rozestavěných bytů. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.
V 1. pololetí 2006 byla zahájena výstavba 20 206 bytů, tj. o 14,2 % více než v 1. pololetí 2005. Dokončeno ale bylo podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 12 117 bytů, tj. o 3,2 % bytů méně než v 1. pololetí 2005. Rozestavěno zůstalo 163 291 bytů, což je meziročně o 7,3 % více. Celou zprávu ČSÚ naleznete zde.

V současnosti je v Česku rozestavěných více než 163 tisíc bytů

Celkově příznivá situace pro výstavbu

K poklesu počtu dokončených bytů došlo podle ČSÚ z kapacitních důvodů, kdy zejména developeři  využívají současné poptávky po bytové výstavbě a upřednostňují zahajování nové výstavby. Hlavními faktory růstu bytové výstavby i nadále zůstávají: -      příznivá situace na trhu hypoték -      vyšší hodnota úvěrů stavebního spoření -     podpora mladým manželům při získání prvního bytu -     očekávané změny DPH na bytovou výstavbu od 1.1.2008

Nejvíce zahájených bytů má Praha

Ve 2. čtvrtletí 2006 se zvýšil ve srovnání s 2. čtvrtletím 2005 počet zahájených bytů o 22,6 % (+2 047 bytů). Největší nárůst ( o 65%) byl zaznamenán u bytů v nebytových stavbách (budovách) (+473 bytů), dále u bytů v domech s pečovatelskou službou a domovech - penziónech o 45,5 % (+174 bytů) a u bytů v bytových domech o 23,6 % (+1 268 bytů). Pokles počtu zahájených bytů nastal pouze u kategorie bytů v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným domům o 27,3 % (-443 bytů). V územním členění se dlouhodobě nejvíce bytů staví v okolí velkých měst, zejména v okolí Prahy a v dalších lokalitách Středočeského kraje. V 1. pololetí 2006 zde byla zahájena výstavba 7 884 bytů. Nejméně bytů bylo zahájeno v krajích Libereckém a Karlovarském. V poměru k počtu obyvatel se nejvíce bytů zahájilo ve Středočeském kraji a v Praze, nejméně v krajích Libereckém a Ústeckém.

Počet zahájených půdních vestaveb v prvním pololetí letošního roku meziročně poklesl

Nově dokončených bytů hlásí nejvíce Středočeský kraj

Ve 2. čtvrtletí 2006 se snížil ve srovnání s 2. čtvrtletím 2005 počet dokončených bytů o 14,5 % (-880 bytů). V 1. pololetí 2006 bylo dokončeno 12 117 bytů a jejich počet byl meziročně nižší o 3,2 % (-403 bytů). Pokles počtu dokončených bytů nastal v domech s pečovatelskou službou a domovech-penziónech o 47,6 % (-190 bytů), u nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným domům  o 27,9 % (-315 bytů)  a u bytů v nebytových stavbách o 26,3 % (-110 bytů). Vzrostl počet dokončených bytů v nástavbách, přístavbách a vestavbách k bytovým domům o 35,8 % (+245 bytů) a ve stavebně upravených nebytových prostorách o 35,1 % (+176 bytů). Z  územního hlediska byl nejvyšší počet dokončených bytů v Praze a ve Středočeském kraji,  nejmenší v Karlovarském, Libereckém a Zlínském kraji. V poměru k počtu obyvatel se nejvíce bytů dokončilo ve Středočeském kraji a v Praze, nejméně v krajích Ústeckém a Libereckém.
ab
ab
ab
ab
ab