Kategorie

Bydlení a technika

Technika od 19. století přetvořila podobu našich měst, ale s většími nesnázemi si razila cestu do našich domovů, byť se zdá opak pravdou.
Srovnáme-li dopravní obslužnost průměrného českého města s dostupností technických aparátů usnadňujících domácí práce, vyjde z toho podíl techniky na domácím provozu nepříznivě. Techniku většinou spojujeme s výrobní sférou či se spotřební elektronikou, nanejvýš s informačními technologiemi, ale co je to domácí technika? Zatímco v oblasti získávání informací, dopravy a řady dalších služeb je epocha ruční techniky dávno za námi, zůstává právě v domácím provozu značný podíl činností, které vykonáváme vlastníma rukama.

Po příchodu z práce nás většinou čeká „druhá směna“, kdy se věnujeme domácím pracem

Domácí technika

Myčka nádobí nás sice zbavila zdlouhavé a nepříjemné činnosti spojené s odstraňováním nečistot a mastnot z nádobí, ale vaření, úklid, údržba bytu nám stále zabírá neúměrně mnoho času. Mechanizace domácího provozu je stále, oproti ostatním sférám lidského života, nikoli oproti minulosti, na nízké úrovni.

Mezi letargií a spánkem

S vysokým podílem ručních činností na domácím provozu souvisí i dnešní způsob bydlení. Po výkonu zaměstnání během dne čeká většinu z nás ještě druhá směna, při níž musíme uvařit, vyprat, něco spravit, zařídit úřední agendu týkající se našeho bydlení, takže nám nezbyde mnoho času na další činnosti, při nichž bychom rozvíjeli dosavadní či nabývali nové dovednosti a znalosti. Stav na pomezí zbytků sil a upadání do spánku pak přeje zcela pasivním „zábavám“, z nichž k nejrozšířenějším patří sledování televize. Není to jen nízkou kulturní úrovní, ale právě přemírou toho, co musíme obstarat z domácího provozu. Náš život je příliš pohlcen svou provozní stránkou.

Unaveni z práce a z uklízení domova již nemáme síly na nic tvůrčího a nejčastěji končíme sledováním televize

Kde je pokrok?

Proč by nás nemohlo od věčného stírání všudypřítomného prachu zbavit třeba hydraulické zařízení, které by zabránilo sedimentaci prachu zejména na vodorovných plochách nábytku? Proč by textilní průmysl, jehož velká inovační fáze spadala do druhé poloviny 18. století, nepřišel na to, jak učinit látky rezistentní vůči špíně? Ušetřili bychom čas, který jinak věnujeme praní a žehlení. Podíváme-li se na druhovou skladbu nabízených mechanických a elektronických prostředků, snadno zjistíme, že jen málo z nich se týká usnadnění našeho "druhého" zaměstnání v podobě domácích prací. A to nehovořím o zbytcích patriarchátu, kdy většinu domácích prací vykonávají ženy. To je už je ostuda všech ostud.
ab
ab
ab
ab
ab