Kategorie

Brownfieldy lákají i straší

Stavby na zelené louce, tzv. greenfieldy známe všichni. V blízkostech měst začaly houfně vyrůstat nové stavby všude tam, kde to územní plán ještě dovoloval. Tato místa se však již pomalu vyčerpávají, a tak stále více investorů vidí svoji příležitost v přestavbě již stávajících, dále nevyužívaných a chátrajících prostorách – v brownfieldech.
Brownfieldy mají oproti greenfildům velkou výhodu ve své poloze. Nacházejí se totiž často na atraktivních místech v blízkosti městských center. Na druhou stranu je výstavba v těchto místech mnohem více komplikovaná. Vlastnické vztahy jsou často v těchto objektech nedořešené. Stav většiny objektů je velmi špatný a samotná příprava k budoucí stavbě bývá náročná.

Co je to brownfield

Brownfieldy jsou dnes nevyužívané průmyslové, zemědělské nebo vojenské objekty. Jedná se například o staré továrny, haly, sklady nebo bytové domy. Vzhledem k bohaté industriální tradici naší republiky je těchto objektů rozeseto po celém území nespočet. Téměř v každém městě najdeme objekt, který by funkci brownfieldu lehce splnil.

Seznam on-line

CzechInvest zveřejňuje na adrese: www.brownfieldy.cz seznam brownfieldů nacházejících se na území České republiky. Objekty můžeme vyhledávat podle zadaných kritérií (kraj, velikost, typ, předchozí využití nemovitosti), u zvoleného objektu se nám objeví fotografie a základní informace.
Databáze se bude do budoucna rozšiřovat a aktualizovat. V současné době obsahuje 2355 lokalit s celkovou rozlohou více než deset tisíc hektarů, z nichž více než čtyři tisíce pokrývají stavby.

Seznam chce lákat investory

Brownfieldy stále mnozí investoři vnímají jako méně zajímavé oproti greenfieldům. Při pohledu na žalostný stav objektu se někdy není čemu divit. Ucelený seznam brownfieldů na našem území zvýší možnost, že si objekt najde svého majitele.
Předchozí využití nemovitosti podle počtu brownfieldů
34,9 %            zemědělství
33,3 %            průmysl
12,9 %            občanská vybavenost
6,4 %              vojenské prostory
4, 0 %             bydlení
8,4 %              jiné
Předchozí využití nemovitosti podle rozlohy brownfieldů
42,8 %            průmysl
23,2 %            vojenské prostory
17,8 %            zemědělství
4,0 %              občanská vybavenost
0,9 %              bydlení
11,1 %            jiné
Zdroj: Vyhledávací studie pro lokalizace brownfields v ČR. CzechInvest

Poloha, výhoda číslo jedna

Většina brownfieldů má z pohledu investorů i zájemců optimální umístění. Dříve se tyto objekty umísťovaly do okrajových částí měst. Jak se ale města rozšiřovala, dostávaly se pomalu do jejich center. Tovární a skladové objekty se tak objevily v centrech měst, kam však již svým původním využitím nepatří. Pokud se tedy investor rozhodne předělat starou, chátrající továrnu na objekt k bydlení nebo jako centrum služeb, setkává se více s pochopením okolí, než kdyby chtěl stavět na nové, volné půdě.
Jasným příkladem je například pražské Palladium, které bylo vystavěno na místě zchátralých kasáren Jiřího z Poděbrad z 19. století na náměstí Republiky. Na jižní Moravě je to například brněnská Vaňkovka. Vydařeným záměrem je přeměna opuštěného vojenského letiště na průmyslovou zónu Žatec Triangle, kde se mimo jiné začaly v minulém roce vyrábět televizory s plochou obrazovkou.
O objekty s lukrativní polohou bývá většinou zájem a veškeré investice zastřeší soukromí investoři. U méně atraktivních poloh pomůže stát.

Zavedená infrastruktura

Oproti stavbám na zelené louce nabízejí brownfieldy již zavedenou infrastrukturu. Stávající inženýrské sítě a možnost k napojení na komunikace mohou být výhodou, ale v případě neodpovídajícího stavu a fungování možnou nevýhodou. Pak se musí stávající odstranit a vybudovat nově.

Finanční pomoc

Investoři mohou uvažovat o možnosti získání finanční podpory na revitalizaci brownfildu. Kromě podpory od státu – národní podpory, se se vstupem do EU otevřela možnost využít dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Pro roky 2007 – 2013 se celková finanční pomoc ze strukturálních fondů pohybuje v řádech desítek miliard korun. Řada majitelů brownfieldů využila strukturálních fondů již v programovém období 2004 – 2006.

Programy EU

Operační program Životní prostředí
Z toho programu lze čerpat prostředky na odstranění starých ekologických zátěží.
Operační program Podnikání a inovace
Z programu Podnikání a inovace lze získat finance na přestavbu a výstavbu nemovitostí pro podnikání.

Vlastnictví

Jednou z nepříjemností, která může na investory čekat, jsou často spletité vlastnické vztahy. Jeden areál mívá i několik spolumajitelů. Dohledání všech bývá často zdlouhavé a komplikované. Více než sedmdesát brownfieldů je v soukromém vlastnictví. Kolem dvaceti procent objektů je veřejných a zbývajících necelých deset procent je nezjištěno.
ab
ab
ab
ab
ab