Kategorie

Bezbariérové typové domy plné nápadů

Přestože již celá řada bytových projektů počítá s bezbariérovým přístupem, stavějí se dokonce celé obytné komplexy bez bariér, lze situaci řešit také výstavbou vlastního rodinného domu. Specializované firmy pomohou s výběrem a zajistí vše potřebné.
 
Život přináší nejrůznější komplikace. Fyzické či duševní handicapy jsou těmi nejhoršími z nich. Integrovat takové lidi do společnosti, znamená připravit pro ně srovnatelnou nabídku i v oblasti bydlení.
 
 

Postavte si Apollon

Za zmínku jistě stojí typový rodinný dům Apollon, který je prvním bezbariérovým projektem v rámci programu POROTHERM DŮM.
 
Nabízí solidní dispoziční možnosti, kvalitní bydlení pro tři až pět osob, přičemž poskytuje dostatek prostoru pro dva vozíčkáře zároveň. Jedná se o menší jednopodlažní dům se čtyřmi obytnými místnostmi a pultovou střechou.
 
Všechny místnosti domu jsou řešeny tak, aby byly přístupné i pro imobilní obyvatele domu.
Výstavba bezbariérového domu Apollon trvá přibližně čtyři měsíce v případě varianty hrubá stavba, v provedení stavby „na klíč“ pak devět měsíců.
 
Orientační cena hrubé stavby včetně DPH činí 1,6 milionu korun, v případě domu na klíč výstavba přijde asi na 3,49 milionu korun.
 

Bludiště není dům, ale atrakce 

Aby nebyl dům tím pověstným bludištěm, který je i pro zdravého člověka nekonečným utrpením, je třeba počítat s úpravami už v architektonickém návrhu a vybavovat byt pouze takovým náčiním, které nám zpříjemňuje život.
 
 Odborníci například radí, že minimální šíře příjezdové rampy by měla být 130 centimetrů a její podélný sklon maximálně 1:12.
 
Není-li rampa delší než tři metry, může být sklon 1:8, což se však nepovoluje u staveb určených pro sociální péči. Je-li rampa delší než devět metrů, musí být přerušena odpočívadlem dlouhým 1,5 metru.
 
 Povrch má mít protiskluzovou úpravu, ale nesmí být příliš hrubý. Optimální výška zábradlí je 90 centimetrů a musí přesahovat oba konce rampy nejméně o 15 centimetrů.
 
 

A co dveře

Dveře jsou první komplikací, s níž se vozíčkáři setkají, pokud chtějí v běžném bytě dojet například do koupelny. Je tedy dobré mít na paměti: dveře musí mít světlou šířku minimálně 80 centimetrů a nesmí v nich být práh. Na vnitřní stranu dveří je vhodné umístit vodorovné madlo ve výši 80 až 100 centimetrů.
 

Nejmenší možný rozměr WC

Podle vyhlášky 174/1994 Sb. musí být u rekonstruovaných staveb minimální rozměr 140 x 140 centimetrů, u novostaveb 160 x 180 centimetrů.
 
Doporučuje se však navrhnout půdorys WC takový, aby po umístění zařizovacích předmětů zůstal volný prostor o velikosti kruhu s průměrem alespoň 120, lépe 150 centimetrů. Je také třeba velmi pečlivě zvážit umístění jednotlivých zařizovacích předmětů.
 

Sociální příspěvek

V neposlední řadě bývá užitečné vědět, že všechny úpravy nemusí postižený hradit z vlastní kapsy. Existuje totiž takzvaný Příspěvek na úpravu bezbariérového bytu.
 
Jedná se o dávku sociální péče, kterou poskytuje pověřený obecní úřad podle trvalého bydliště žadatele. Příspěvek je poskytován podle vyhlášky MPSV ČR o sociálním zabezpečení, č. 182/1991 Sb. podle § 34.
 

Za úpravu bytu se považuje

1. Úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón
2. Úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku
3. Rozšíření a úprava dveří
4. Odstranění prahů
5. Přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi
6. Zavedení vhodného vytápění
7. Vybudování telefonního vedení
8. Stavební úpravy spojené s instalací výtahu
 

Poskytovaná částka

Výše příspěvku činí až 70 % podle druhu postižení a příjmů rodiny a majetkových poměrů, maximálně ale 50 000 korun. Příspěvek musí být vyúčtován do tří let. Deset let nesmí být nemovitost prodána nebo vyměněna a nesmí se změnit vlastnické nebo uživatelské právo.
 

Dobrá investice

Bezbariérový typový rodinný dům je jistě dobrou investicí pro ty, kteří se nechtějí stále spoléhat na pomoc druhých, vyžadují vlastní soukromí, mají zájem být se svými nejbližšími blíže přírodě, stranou od městského ruchu.
ab
ab
ab
ab
ab