Kategorie

Balkony a lodžie panelových domů

Panelové domy nebyly stavěny zrovna s největší pečlivostí a jejich pravidelná údržba je v mnoha případech téměř nulová. Nemůžeme se tedy dnes pozastavovat nad havarijním stavem dnešních paneláků.
Lodžie patří mezi jedny z nejvážnějších problémů panelových domů. Jejich stav je mnohdy velice neuspokojivý, některé prvky jsou kompletně zdegradované a mohou být dokonce životu nebezpečné. Komplexní rekonstrukce naštěstí prodlouží životnost balkónu minimálně o dalších dvacet let.

Statický posudek

Než se pustíme do rekonstrukce lodžie, necháme její stav i stav celého domu prověřit statikem. Statik zjistí, jak se stavitelé drželi projektové dokumentace a jaké chyby byly při výstavbě provedeny. Pozornost je věnována důkladnému prozkoumání stavu betonových panelů a jejich uložení. Na základě výsledku šetření navrhne statik vhodný postup pro rekonstrukci lodžie a pro použití odpovídajících materiálů.

Nejlépe udělat vše naráz

Pokud se rozhodneme pro rekonstrukci lodžie, je vhodné provést zároveň i výměnu oken a balkónových dveří. Samozřejmostí by měla být i výměna často nevyhovujícího zábradlí a nefunkční hydroizolace.

Oprava lodžií celého domu

Rekonstrukci lodžie neprovádíme jednotlivě, tedy ne každý byt zvlášť. Raději se domluvíme s ostatními vlastníky bytů na hromadné akci. Náklady se tím sníží a budeme se těšit z vyššího komfortu. Pokud bychom si nechali rekonstruovat pouze vlastní lodžii, nedá se předpokládat, že by se vyplatilo stavět lešení. Celá záležitost by tak musela probíhat doslovně skrz náš byt. Díky rekonstrukci zvenčí si zachováme vlastní soukromí i čistý byt, kde se nám nebudou trousit řemeslníci i s materiálem.

Sonda zjistí zvětrání panelu

Zvětrání panelů je u starších domů poměrně běžnou záležitostí. Na míru zvětrávání má vliv mimo jiné umístění lodžie ke světovým stranám, tedy jakým povětrnostním podmínkám je lodžie vystavena. Zkušební sonda statikovi nezřídka odhalí degradaci panelu až do hloubky pěti centimetrů.

Úprava podkladu

V prvotní fázi je odsekána vrchní skladba lodžie se stávající dlažbou včetně podkladu, okapní lišty, nefunkční izolace a soklu lodžie. Přitom se odstraní také narušené a zvětralé části železobetonové desky. Otlučený povrch je začištěn kartáčem a umyt od nečistot vodou. Demontuje se stávající zábradlí. Takto upravený povrch je připraven pro další sanační práce.

Sanace balkónů

V dalším kroku se odrezí zkorodované výztuže a ošetří se izolačním a adhezním nátěrem. Poškozená místa se vyspraví reprofilačními materiály. Nerovnosti podlahy se vyspraví cementovým potěrem ve spádu balkonu 2% - tím se docílí odtékání vody.

Provedení hydroizolační vrstvy

Správně provedenou hydroizolací uděláme radost zejména našim sousedům. Pokud totiž mezi panely zatéká, poznají to právě uživatelé bytu pod vámi. Nerůznější podomácku položené dlažby na balkóně obvykle správně neizolují a navíc mohou neúměrně zatěžovat konstrukci lodžie. Připravená betonová vrstva se opatří hydroizolačním nátěrem. V přechodech na svislé plochy se umístí armovací mřížka. Vždy jsou pečlivě řešeny detaily napojení vodorovné izolace na svislé stěny a detail napojení na okapnici zajišťující odvod vody z balkónové desky.

Provedení pochůzné vrstvy

Na ilozaci pak přijde už jen lepící tmel a dlažba. Postup i použité materiály se samozřejmě liší u jednotlivých společností, obecně však platí, že právě na nich se šetřit nevyplácí. Obecně doporučovaná je protismyková dlažby, např. typ Taurus. Vyspárování podlahy a soklu voděvzdornou spárovací hmotou

Montáž zábradlí

Většina původního zábradlí bývá poškozená korozí a neodpovídá dnešním standardům. Správná výška zábradlí by podle nových norem měla být 110 cm. Typ zábradlí si může klient zvolit sám na základě vlastního zvážení nebo podle návrhu architekta. Lze zde použít např. varianty se zasklením komůrkovým polykarbonátem (LEXAN), drátosklem, nebo svislé dělení ocelovou kulatinou, použití děrovaných plechů apod. Všechny ocelové prvky jsou žárově zinkovány v certifikovaných zinkovnách a zaručují vysokou ochranu oceli a dlouhou životnost celého zábradlí.
ab
ab
ab
ab
ab