Kategorie

Architektonická soutěž Stavba roku

Zajímáte se o současnou architekturu? Není vám lhostejné, jaké stavby se ve vašem blízkém okolí staví? Vždyť architektura vytváří prostředí kolem nás. Pojďte se spolu se Světem bydlení podívat, jaké stavby jsou vyhlášeny stavbami roku a kdo tyto stavby posuzuje.
Co je to za soutěž?
Stavba roku je soutěž, která hodnotí jednotlivé výrobky nebo jednotlivé celky. O této soutěže se mohou přihlásit nové stavby, ale také rekonstrukce. Hlásit se mohou stavby všeho druhu jako např. pozemní stavby, urbanistické realizace, úpravy krajiny. Stavby veřejné infrastruktury dopravní a technické, energetické a vodohospodářské. Tuto soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Soutěž Stavba roku je vypsána pod záštitou Předsedy senátu Parlamentu České republiky, primátorem hlavního města Prahy a ředitelem Státního fondu rozvoje bydlení.

Kdo se může zúčastnit a kdy soutěž probíhá?

Do soutěže Stavba roku se můžou přihlásit stavby dokončené a zkolaudované v období od června předchozího roku do května roku následujícího. Přihlášku do soutěže může podat kterýkoliv partner realizačního týmu: investor, autor projektu či dodavatel stavby.

Hlavní kritéria aneb co se posuzuje?

Posuzuje se celková kvalita a jakost stavby, architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos. Důraz je kladen na originalitu stavebně technického řešení. Dále potom vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků. Hodnoceno je také celkové prostorové a funkční řešení díla a jeho začlenění do daného prostředí včetně prostorových vztahů. Nominováno porotou je maximálně 15 staveb. Z nominovaných potom 5 staveb je oceněno Stavbou roku, a to bez rozlišení pořadí.

Cílem soutěže

Soutěž Stavba roku si klade za cíl seznámit laickou ale také odbornou veřejnost s úrovní českého stavitelství architektury.
Architektura přeci vytváří prostředí kolem nás. Architektura neustále směřuje k novým technologiím, které je potřeba ocenit.
Minulost nám zanechala stavby, které neustále posuzujeme. Zanechme i my v současnosti krásné stavby, které budou naši potomci v budoucnu posuzovat a hodnotit.

Stavby roku 2008

  • Rekreační a sportovní komplex " Park Holiday " , Praha

Adresa : Květnového povstání 194, Praha 10 - Benice Autor : Petr Suske - SEA Architekt
  • Moravský zemský archiv

Adresa : Palachovo nám. 1, Brno Autor : A PLUS a.s.
  •  Zavěšený most na D47 přes řeku Odru a Antošovické jezero

    Adresa : Koblov Autor : Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
           
  • Obytný soubor Horní Počernice - Horní Počernice, v Lukách

Adresa :  ul. V Lukách a ul. Jeřičská, Horní počernice Autor : Hlaváček & partner, s.r.o.
  • Administrativní centrum Královehradeckého kraje

Adresa : ul. Soukenická, Hradec Králové Autor: Ing. arch.Pavel Tušl 3Q PROJEKT a.s. Ing. arch. Jiří Dařbuján ing. arch. Helena Dařbujánová Ing. arch. Miloslav Dědek Více o této soutěži naleznete na stránkách Stavba roku : www.stavbaroku.cz
Foto: Stavba roku, www.stavbaroku.cz
ab
ab
ab
ab
ab