Kategorie

32. díl: Koupě nemovitosti: Připravte se na povolení, kolaudaci i daně

Koupě nemovitosti: Připravte se na povolení, kolaudaci i daně

Když začnete uvažovat nad koupí nemovitosti nebo nad rozsáhlejší rekonstrukcí, musíte počítat s tím, že přijde spousta administrace a byrokracie. Všechno půjde mnohem snáz, pokud budete dostatečně připravení, trpěliví a zejména informovaní. Co všechno musíte zařídit, než se váš sen o novém bydlení stane skutečností?

Když chcete začít stavět

Vaše kroky by měly nejdříve vést na stavební úřad, kde se dozvíte, jestli je pozemek vůbec schválen k výstavbě vybraného domu. Pokud se rozhodnete stavět dům s jedním podzemním podlažím do hloubky třech metrů a maximální výškou dvě nadzemní podlaží plus podkroví, stačí vám jen ohlášení stavby. Chcete-li stavět vícepatrovou budovu, budete potřebovat klasické stavební povolení.

Oba dokumenty obsahují i seznam institucí, jejichž souhlas potřebujete k vyplnění kompletní žádosti. Zmíněné formuláře seženete na stavebním úřadě nebo na stránkách ministerstva pro místní rozvoj.

Co je ještě potřeba přiložit k ohlášení stavby?

  • Projektovou dokumentaci domu
  • Seznam a adresy vlastníků sousedních staveb a doklad o jejich informování o stavbě
  • Potřebné územně plánovací informace
  • Doklad o stavebním dozoru
  • Pokud budete stavbu realizovat svépomocí, je nutné prohlášení vybrané kvalifikované osoby, že bude stavbu řídit

Malé stavby, kde nepotřebujete ohlášení stavby:

Podle novely stavebního zákona nemusíte ohlašovat stavby do 25 m2 a výšky 5 metrů, postačí vám pouze územní souhlas. Tyto stavby však nesmí obsahovat obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení, vytápění, navíc nesmí sloužit k ustájení zvířat. Dále netřeba hlásit bazény a skleníky, opěrné zdi nebo oplocení.

Kolik času má úřad na rozhodnutí?

Ohlášení stavby nic nestojí a úřad má 30 dní na to, aby vám zaslal písemný souhlas. Souhlas doručením nabývá právních účinků a počíná běžet dvouletá lhůta pro započetí s prováděním stavby. U stavebního povolení čekáte až 60 dní. Úřady se však ve většině případů snaží jednat bez zbytečných průtah. Platnost stavebního povolení je 2 roky.

Kolaudace nebo kontrolní prohlídka

Než začnete stavbu užívat, je nutná její kontrola podle projektové dokumentace. U domu se stavebním ohlášením stačí podat tzv. záměr o užívání stavby, a to minimálně měsíc předem. Do oznámení stavebník uvádí termín předpokládaného dokončení stavby a termín zahájení jejího užívání. Do 30 dnů ode dne prohlídky obdržíte od úřadu kolaudační souhlas, který povoluje užívání stavby.

Pro stavbu se stavebním povolením žádejte o vydání kolaudačního řízení. Do 15 dnů ode dne obdržení žádosti stavebníka stavební úřad stanoví termín kontrolní prohlídky, která se musí konat nejpozději do 60 dnů ode dne doručení žádosti. Do 15 dnů ode dne konání kontrolní prohlídky vydá po ověření splnění zákonných požadavků stavební úřad kolaudační souhlas.

Chcete nemovitost koupit?

Nejjednodušší možností je svěřit vše realitnímu makléři, který zprostředkuje transakci mezi prodávajícím a kupujícím. Zpravidla je makléřova provize hrazena stranou prodávající nemovitost. Občas se realitní kanceláře snaží vybrat provizi dvojitou, ale proti tomu byste se měli rozhodně ohradit.

Připravte se na katastr

Pokud jste v závěrečné fázi koupě, obraťte se na právníka. Ten buď připraví vhodnou smlouvu, nebo překontroluje podklady od prodejce nemovitosti. Po uzavření smlouvy je třeba vyřídit tzv. vlastnické právo a posledním krokem je podání žádosti o vklad do katastru nemovitostí. Ze zákona má katastrální úřad na provedení vkladu 30 dnů od podání návrhu. Ke změně majitele nemovitostí nedochází podpisem smlouvy, ale právě až změnou záznamu v katastru.

Daň z nabytí nemovitosti

Od roku 2016 má kupující také povinnost zaplatit daň z nabytí nemovité věci. Pokud tedy nekupuje novostavbu. „Tato daň významně navyšuje částku, kterou za pořízení bydlení budete muset vynaložit. Lze ji však pokrýt úvěrem ze stavebního spoření,“ vysvětluje Lenka Molnárová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Fotogalerie

ab
ab
ab
ab
ab