Kategorie

15. díl: Vady na stavbě a kolaudace jako výmluva

15. díl: Vady na stavbě a kolaudace jako výmluva
Vady stavby se rozdělují na viditelné a skryté. Ty viditelné se obvykle podaří odhalit ještě před koupí při prohlídce s odborníkem. Druhý typ vad – skryté – se naopak může objevit později, většinou až při užívání bytu. Jak je to s reklamací?

Vady viditelné

Vady viditelné se obvykle podaří odhalit ještě před koupí, právě při prohlídce s odborníkem. V takovém případě se můžete s prodejcem domluvit na adekvátní slevě z kupní ceny nebo svůj zájem i přehodnotit. Všechny nedostatky při přejímce bytu společně s prodávajícím zapište do předávacího protokolu. Je důležité předávací protokol sepsat opravdu důkladně. Kromě zjištěných vad nemovitosti se do něj zaznamenává i celkový stav bytu a stav měřidel energií.

Vady skryté

Druhý typ vad – skryté – se naopak může objevit později, většinou až při užívání bytu. Tyto vady máte právo reklamovat, nahlásit je můžete až do dvou let po převzetí bytu. Přesný proces reklamace by měl být stanoven ve smlouvě.

Kolaudace jako výmluva

Někdy vám prodejce tvrdí, že stavba je bez vad nebo odmítá vady uznat, protože stavba přeci prošla kolaudací. Problém je ale v tom, že stavební úřad v kolaudačním řízení prostě nedokáže zkontrolovat vše. Ovšem pokud má například některá místnost menší rozměry, než ukládá závazný předpis, je stavba v rozporu s kolaudačním povolením a musí být zjednána náprava.

Když se vám nelíbí provedení nějakého detailu, můžete se u prodejce setkat s tvrzením, že nebude opravovat to, na co není závazná norma. Pravdu má však jen v případě, kdy vada není nebezpečná nebo není provedení přímo specifikováno ve smlouvě s kupujícím.

Obranou je definovat konkrétní parametry detailů už v budoucí kupní smlouvě: sjednat si normy, podle kterých budou podstatné stavební práce provedeny a definovat si například i umístění zásuvek či nákresy obkladů.

Převod peněz přes třetí stranu

V neposlední řadě věnujte pozornost způsobu platby. Nejbezpečnější možnost nabízí úschova. Při převodu nemovitosti složí kupující peníze k třetímu nezávislému subjektu, který je po převedení nemovitosti na nového majitele vydá prodávajícímu. „Doporučujeme využít úschovu notářskou, advokátní či bankovní. Úschovu nabízí většinou také realitní kanceláře, které ale často nejsou pojištěné a o peníze tak můžete úplně přijít,“ upozorňuje Lenka Molnárová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Mějte také na paměti, že při koupi bytu či domu se platí daň z nabytí nemovitosti. Od loňského listopadu ji hradí kupující a činí čtyři procenta z kupní ceny nemovitosti.

ab
ab
ab
ab
ab