Kategorie

Zvyšuje se počet majitelů vlastních domů a bytů

Podle údajů informačních agentur i Českého statistického úřadu se zvyšuje počet vlastníků bytů i rodinných domů. V současné době má v České reublice vlastní bydlení více než šedesát procent rodin. Zahrneme-li do vlastnického bydlení také družstevní byty, vyplyne nám, že vlastní bydlení mají více než tři čtvrtiny občanů.
Za zvýšení podílů vlastníků nemovitostí může částečně chystaná deregulace nájemného, která přiměla mnoho lidí k přechodu do vlastního bydlení. Značná část nových majitelů bytů a rodinných domků řeší financování bydlení pomocí úvěrů, neboť měsíční splátky hypoték a úvěrů jsou přibližně ve stejné výši jako tržní nájemné. Možnost hypotéky tak využívá skoro tři sta tisíc občanů. Motivací pro pořízení vlastního bydlení jsou, kromě snahy vymanit se z bydlení nájemního, nejčastěji rodinné důvody – zejména u mladých lidí. Při výběru nemovitosti kladou vlastníci důraz především na cenu, dále pak na lokalitu a dopravní dostupnost. Pro občany, především ty s vyšším vzděláním, je podstatná občanská vybavenost a úrověň životního prostředí v dané lokalitě. Vhledem k vývoji nájemního i vlastnického trhu můžeme předpokládat zvyšování  zájmu o vlastní nemovitost. Ze statistik a z průzkumů vyplývá, že do budoucna s investicí do vlastního bydlení počítá také velká část těch, kteří dosud dosud vlastní bydlení nemají.
ab
ab
ab
ab
ab