Kategorie

Zvolíte typový, nebo individuální projekt rodinného domu?

Pokud je vaším snem postavit si vlastní rodinný dům a již máte dostatek finančních prostředků na jeho realizaci, měly by vaše první kroky vždy směřovat k výběru kvalitního projektu.

Musíte vědět, co chcete

Většina stavebníků začíná při plánování svého rodinného domu tak, že si sama navrhne jeho půdorys a základní členění. V tomto návrhu se objevují jejich osobité představy a požadavky, které se snaží zapracovat  tak, aby budoucí využití stavby odpovídalo přesně jejich představám. Tento postup lze všem stavebníkům jen doporučit, protože je velice důležité si hned v prvopočátku uvědomit, že jen dobře naplánované představy se mohou v budoucnosti proměnit a odrazit v jejich kvalitní realizaci.

Vybíráme ze dvou možností

Máte-li tuto přípravu úspěšně za sebou, můžete svoje úsilí vrhnout na výběr dvou možných variant projektového řešení domu. První možností je volba individuálního projektu, nebo–li projekt šitý na míru. Kdybychom jej měly charakterizovat, mohli bychom konstatovat, že se jedná o realizaci vašich představ, které architekt převede a zkoordinuje do podoby jedinečného díla. Praxe ukazuje, že bývá výhodné oslovit větší počet architektů (2-3) s požadavkem na vypracování projektové studie. Následně vypracované studie podrobte vlastní analýze, která by měla vybrat projekt, který vám bude nejvíce vyhovovat. Mnozí mohou namítat, že jde o zbytečně vynaložené prostředky. Odpověď však zní jasně: „Nelitujte finančních prostředků na realizaci těchto projektových studií (jejich výše dosahuje 3-5% z ceny projektu), navíc se dá po vzájemné dohodě stlačit do přijatelných mezí. Tato cena je jistě přiměřená v porovnání s důležitosti vašeho rozhodnutí.“ Dále lze jen doporučit, abyste s vítěznou studií navštívili místně příslušný stavební úřad, který váš záměr bude konfrontovat s územně plánovacími regulativy = zda je možné projekt na stanoveném pozemku uskutečnit. V případě, že nenarazíte na žádné komplikace, můžete zadat architektovi definitivní vyhotovení projektu.

Za kolik?

Pořizovací náklady individuálního projektu se ponejvíce odvíjí od velikosti rodinného domu a předpokládaných nákladů na jeho samotnou realizaci. Průměrná cena projektu pro velikostně menší až středně velké rodinné domy (do 120 m2 podlahové plochy) se pohybují okolo 80 000 Kč. V konečné ceně projektu se odráží lokalita umístění domu, osazení stavby do problematického terénu či atypické provedení či použití stavebních materiálů. Jako u všech ostatních činností je výhodné znát reference na vámi vybraného projektanta či dát na doporoučení okolí.

Když se řekne typový projekt…

V pořadí druhou, v současné době hojně využívanou, možností je realizace rodinného domu na podkladě typového projektu. Na trhu existuje nespočet katalogů, které pod záštitou projekčních firem i jednotlivých architektů nabízí nespočet variantních řešení rodinných domů různých velikostí. Stavebník si při výběru typového projektu musí uvědomit, že si kupuje „hotový výrobek na objednávku“. Jedná se o kompletní dokumentaci obsahující architektonický projekt, technickou zprávu, výkresovou dokumentací, projekt základové desky, elektroinstalace, vytápění, zdravotechniky aj. Na typové projekty pohlížejte jako na stavebnici. Vždy zůstávají stejné základy a s ostatními díly lze jen v omezené míře disponovat. Toto dílčí omezení musíte vždy respektovat. Zřejmou výhodou typových projektů je velká úspora nejen finančních prostředků a garance pevné ceny, ale i úspora času při jeho tvorbě. Úspora finančních prostředků je dána tím, že v ceně projektu je zohledněna možnost, že si projekt může koupit více lidí a jeho náklady se rozpočítají na více klientů. Výhodou je, že dopředu znáte cenu za projekt a realizaci a máte možnost prohlédnout si již stojící domy. Ceny typových projektů jsou závislé na velikosti domu. Jednotlivé ceníky projektů bývají nedílnou součástí katalogů, navíc bývají uváděny i orientační ceny výstavby při stavbě na klíč. Pokud se rozhodnete využití typový projekt, neobejdete se bez dopracování vybraného a zakoupeného projektu o dokumentaci, která má vztah ke konkrétní stavební parcele na níž bude rodinný dům postaven. Jedná se zejména o výkres situace stavby s osazením do terénu, o projekt přípojek inženýrských sítí a napojení na komunikaci, popř. projekt oplocení pozemku a terénních úprav. Pořizovací náklady vám tak narostou o další finanční prostředky – cca 10 000 Kč. Kvalitně zpracovaný projekt je odrazovým můstkem pro úspěšnou realizaci celé stavby. Dbejte na to, aby cena, kterou za projekt zaplatíte,  odpovídala komplexnímu řešení tak, aby jeho realizace a samotný provoz byl co možná nejefektivnější ze všech možných úhlů pohledu.

ab
ab
ab
ab
ab