Kategorie

Zveřejněn seznam nejhlučnějších míst v ČR

Víte, co mají společného Ostrovačice, Polom a Slavnič? Ve všech těchto místech je nadpoloviční většina obyvatel obce zasažena hlukem z dopravy.
Ekologický právní servis zveřejnil seznam nejhlučnějších měst a obcí v České republice. Tato analýza výsledků strategických hlukových map byla zpracována na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví a její výsledky jsou nejenom zajímavé, ale především velmi znepokojivé. Při podrobnějším nahlédnutí do uvedených dokumentů se mj. dozvíte, že
  • Olomouc, Znojmo, Opava, Bučovice, Kolín, Praha, Nymburk, Mladá Boleslav, Hulín a Vlašské Meziříčí nalezneme v tzv. „černé desítce“ – tedy na seznamu obcí, kde žije nejvíce lidí obtěžovaných hodnotami nad 70 decibelů v nočních hodinách
  • Praha (119 471 obyvatel), Brno (37 718 obyvatel) a Ostrava (33 400 obyvatel) patří mezi města s největším počtem hlukem obtěžovaných obyvatel. Kromě těchto všeobecně známých informací se můžete seznámit s „vítězi“ v jednotlivých krajích.
  • Při přepočtu na procenta z celkového počtu občanů obce tato statisícové města hravě trumfne již v úvodu zmiňovaná trojice míst. Prvenství drží jihomoravské Ostrovačice ležící poblíž dálnice D1 (hlukem zasaženo 58.93% obyvatel obce), ovšem  olomoucký Polom (silnice R 48) je v těsném závěsu (57.55% obyvatel obce). Taktéž v poslední ze zmiňované trojice, obci Slavnič, se v klidu nevyspí nadpoloviční většina obyvatel obce (54,76 %).
Michal Bernard, právník Ekologického právního servisu, dodává: „Varování zdravotníků a ekonomů jsou jasná, situaci je třeba urychleně řešit, od rozhodnutí nechat auto doma a jet do práce hromadnou dopravou až po přijetí směrnice o tichých pneumatikách. Náklady na protihluková opatření jsou rovněž mnohonásobně nižší než každoroční ekonomické ztráty v důsledku nadměrné hlučnosti“ Analýza je zveřejněna na webových stránkách Ekologického právního servisu www.eps.cza na specializovaných stránkách věnovaných problematice hluku z dopravywww.hluk.eps.cz.
ab
ab
ab
ab
ab