Kategorie

Ztrácíte přehled o svých knihách? Zaevidujte si je!

Knihovnička narvaná k prasknutí a nikdo z rodiny už nemá ani ponětí, co všechno obsahuje. Pokud jste na tom doma také tak, pak byste měli použít užitečného pomocníka ve formě programu Evidence knih. Svoji sbírku knížek tak zpřehledníte a můžete v ní snadno a efektivně vyhledávat.
Evidence knih se dá již v úvodu ohodnotit jako velice jednoduchý a malý prográmek. Skládá se prakticky z jednoho okna, několika tlačítek a kolonek pro vypisování, nemnoha ikonek a umožňuje vám jen pár operací. Jenže jak se říká – v jednoduchosti je síla. A v případě Evidence knih toto platí dvojnásob. Autor programu správně vystihl, že jeho náročnost, propracovanost a složitost by zde byla spíše na škodu. Tady platí, že čím jednoduší, tím efektivnější.

Dbát na správný postup

Po spuštění programu musíte jako první krok vytvořit novou databázi, kterou si pojmenujete, a pak zvolíte příkaz pro vytvoření nového záznamu o knize. Tento úkol je důležitý, přestože to tak zpočátku nevypadá. Když totiž nezvolíte vytvoření nové knihy, pak data, která vložíte do kolonek, budou k ničemu, protože je program nebere za novou knížku. Zní to možná jako banalita, ale takováhle chybička hned zpočátku skutečně překvapí.

Profil včetně vlastního hodnocení

Když jste již úspěšně absolvovali vytvoření nového záznamu, můžete přistoupit k vyplňování údajů o knize. Do evidence lze vložit informace o názvu knihy, jménu autora, žánru, vydavatelství atd. Knihu také ohodnotíte a případně vložíte svůj vlastní komentář nebo popisek. Když máte vše vyplněno, zvolíte si opět vytvoření knihy a celý proces opakujete, dokud nezaevidujete všechny publikace. Tímto způsobem vytvoříte funkční a přehlednou evidenci svých knížek, jejichž seznam naleznete v levém okénku programu (viz Obrázek 1).

Propracované vyhledávání

Klasické počítačové pravidlo říká, že když lze do počítače data umístit, jdou z něj rovněž vytáhnout. Aby to platilo i v tomto případě, máte k dispozici velkou škálu možností pro vyhledávání záznamů. V první řadě můžete knihy třídit podle autorů již ve výše zmíněném levém okénku se seznamem. Pokud potřebujete hledání upřesnit, pak na opačné straně hlavního okna programu naleznete nástroje pro vyhledávání. Vyhledávají se jak části slov, tak i celé fráze podle klíče, který zadáte. Aplikace tak může projíždět názvy knih, jména autorů či váš vlastní popis publikace.

Česky a zdarma

Evidence knih se s vámi domlouvá v českém jazyce a je distribuovaná jako freeware, tudíž za její užívání vůbec nic neplatíte. Přes tyto výhody má však program několik chybiček a nedostatků. Již výše zmíněnou nutnost klikání na tlačítko pro vytvoření nové knihy přebije poměrně podivná práce s databázemi, kdy se mi při počátečním seznamování s programem několikrát povedlo, že databáze byla přepsána a já tak přišel o veškerá vložená data, aniž bych věděl proč. Nicméně Evidence knih patří mezi dobré pomocníky, které jistě rádi a zdarma využijete.
Autor: Michal Kotas Velikost Souboru: 615 kB Operační systém: Všechna Windows Licence: freeware Hodnocení: 60%
ab
ab
ab
ab
ab