Kategorie

Změna klimatu aneb jak pečovat o trávník

To, jaké přesně bude letošní léto, ještě nikdo neví. Podle dlouhodobých předpovědí dostupných například na serveru http://www.met-office.gov.uk/weather/seasonal, to vypadá, že léto bude opět teplotně nadprůměrné a naopak srážkově spíše podprůměrné. Spekulace o tom, zda se už jedná o projevy klimatické změny jsou však předčasné.
Jak udržet trávník i v letních měsících, při nedostatku srážek, vyšší zátěži a vysokých teplotách, zelený a nezaplevelený?
  • Na základě modelů simulujících vývoj změny klimatu je odhadován nárůst globální teploty vzduchu v horizontu konce 21. století cca o 1,4 až 5,8 °C.

Jaké travní druhy vybrat do horkého léta?

Trávy se svým vzhledem a zejména vlastnostmi navzájem značně liší. Do travních směsí se hodí husté, úzkolisté, málo vzrůstné a odolné trávy. Pokud se jedná o trávník pro okrasné účely, jsou základem těchto trávníků kostřavy červené. Do směsi s ní, a to s podílem alespoň (40 %), by se měly přidávat kostřava ovčí a smělek štíhlý. Vhodné jsou zejména díky svojí suchovzdornosti. Naopak směsi pro rekreační trávníky mohou být velmi druhově pestré. Kromě jílku vytrvalého přidáváme lipnici luční nebo kostřavu červenou. Tyto druhy by měly snášet vyšší teploty a nižší dávky závlah.

Kdy zakládat trávník

Trávník by se měl zakládat v dubnu až květnu, kdy bývá v půdě dostatečná zásoba vláhy, nebo v září, kdy se po ránu objevuje rosa. Pokud máme k dispozici umělou závlahu, potom můžeme zakládat trávník během celé vegetační sezóny. Výsevek osiva by se měl pohybovat okolo 2,5 kg/100 m2. Od zásevu až po zakoření rostlin zavlažujeme trávník mírnými dávkami vody (okolo 1 mm za den), aby půda nevyschla.

Jak na plevel

Při výskytu plevelných druhů v porostu je vhodné aplikovat chemické prostředky nejdříve 2 měsíce po zásevu. Výhodnější však je po prvním měsíci porost posekat, čimž dojde k potlačení růstu plevelů. Ke kosení jsou nejlepší kvalitní vřetenové nebo rotační sekačky. Platí pravidlo, že jednorázově není vhodné snižovat výšku porostu o více než jeho jednu třetinu. Při  dodržení této zásady zamezíme vyblednutí trávníku. Optimální výška rekreačních a hřišťových trávníků se pohybuje do 3 cm.

Zavlažování trávníku v létě

V letních měsících je nejvhodnější zavlažovat trávník večer a ráno, kdy jsou omezeny ztráty vody výparem a nehrozí „zapaření“ trávníku. Velikost dávky bychom měli volit tak, aby došlo k důkladnému provlhčení půdy do hloubky 10 až 15 cm. Tím zároveň podpoříme hlubší zakořeňování travního drnu. Díky malé sací síle kořenů trav, která se pohybuje v rozmezí 200 až 500 hPa, by i denní závlahová dávka měla být relativně vyšší, okolo 5 l/ m2.
  • Scénáře klimatické změny pro území České republiky pro rok 2050 předpokládají zvýšení roční průměrné teploty vzduchu o +0,9 až +3,0 °C. Předpokládaná změna ročních úhrnů srážek není významná (-0,2 až -0,6 %). Více srážek však bude spadávat v zimním období, naopak léta budou sušší. Při nedostatku vláhy bude asi vhodným travním druhem kostřava ovčí, která vyniká suchovzdorností a odolností proti zastínění.

Hnojení trávníku

Obecně platí, že čím častěji trávník sečeme, tím vyšší dávky živin do něj dodáváme. Základními prvky, které bychom měli trávníku dodávat, jsou dusík, fosfor a draslík. Právě draslík zvyšuje odolnost trav vůči nedostatku srážek. Jeho aplikace je nejvhodnější před vrcholem vegetačního období, nejpozději v červnu tak, aby v trávníku nevznikaly přísušky. Doplňujícími prvky pro trávník jsou železo, vápník a hořčík.

Vertifikace a vertikutace

Trávník potřebuje dobře propustnou, nesléhavou půdu s dostatečným obsahem humusu, kterou můžeme získat úpravou stávající zeminy přidáním rašeliny, písku, případně kompostu nebo lze použít hotový trávníkový substrát. Proti utužení povrchu půdy, které jinak brání pronikání vzduchu a vody ke kořenům trav, je nejlépe provádět vertifikaci, neboli provzdušněním půdy speciálními vidlemi s dutými hroty. Druhým procesem s podobným výsledkem je vertikutace, tedy prořezání drnu do hloubky několika milimetrů vertikutačními hráběmi. Tato opatření také zabraňují nadměrnému zarůstání trávníku mechorosty. Obě regenerační opatření je vhodné doplnit následným dosevem trávníku.

Chvíle pro trávníkový koberec

Pro ty, kteří nemají tolik času věnovat se péči o trávník, nabízí se možnost položení trávníkových koberců. Trávníkový koberec je předem vypěstovaný trávník, který speciální stroj odřízne i s potřebným drnem. Trávníkový koberec dodaný zákazníkovi lze během několika málo dnů po položení běžně používat a zatěžovat. Mezi jeho hlavní výhody patří především to, že trávník netrpí invazí plevelů a jeho drn je stejnoměrně hustý a pružný. Navíc máme vytoužený trávník za pár hodin i bez námahy.

Zůstane trávník stálicí naší krajiny?

Trávník je běžnou součástí evropské i české krajiny. S očekávanou klimatickou změnou však jeho udržování v dobrém stavu bude pravděpodobně klást stále větší nároky. Přizpůsobení se klimatické změně se nazývá adaptace. Naší adaptací v případě údržby trávníků může být změna druhového složení se zvýšením zastoupení druhů odolných nedostatku vody a vyšším teplotám vzduchu.
ab
ab
ab
ab
ab