Kategorie

Zkuste vyvýšené záhony, vaše záda vám poděkují

Jak si užít pobyt na zahradě a nenadřít se? Jedním z předpokladů je správné a účelné rozvržení zahrady. Z estetického hlediska je lepší velkou zahradu rozčlenit do menších ploch pomocí vhodné výsadby stromů a keřů. Další
Jak si užít pobyt na zahradě a nenadřít se? Jedním z předpokladů je správné a účelné rozvržení zahrady. Z estetického hlediska je lepší velkou zahradu rozčlenit do menších ploch pomocí vhodné výsadby stromů a keřů. Další podmínka je ryze praktická:  využít terén pro účelné začlenění prvků drobné zahradní architektury, to jsou například zídky, schody a terasy. Mezi drobné  stavby můžeme zařadit i vyvýšené záhony, které se uplatní jak na rovném, tak i na svažitém terénu. Vyvýšený záhon by měl být v ideálním případě tak vysoký, abychom se k němu při práci nemuseli ohýbat

Bez ohýbání

Základem záhonů je obruba z cihel, kamene nebo pražců. Výškový rozdíl mezi  základním terénem a záhonem musí být pohodlný, bez nutnosti ohýbání, což ocení zvláště starší a nemocní lidé. Hlavní předností je přístupnost k rostlinám tak, abychom nemuseli do záhonu vstupovat při pletí, zalévání a sklizni. Dalších výhod je celá řada: Záhony méně zarůstají plevelem a vzhledem k poměrně velkému množství organické hmoty tak snadno nevysychají a dobře udržují vláhu. K vyplnění vyvýšeného záhonu zužitkujeme zahradní odpad, sloupnutý drn, písek i kompost. A kde můžeme vyvýšený záhon mít? Všude tam, kde bychom měli běžné záhony, ale také třeba na obytné terase či střešní zahradě.

Jak záhon založit

Stavba záhonu není o nic náročnější než když napevno zakládáme obyčejné záhony s obrubníky. Jediný rozdíl je ve spotřebě materiálu na základní konstrukci, ale vyšší investice přece stojí za pozdější pohodlí. Vyvýšený záhon začneme plnit odspodu drenážní vrstvou (25 cm) drobných kamínků, pak uložíme vrstvu starých drnů trávou dolů a nakonec záhon naplníme kvalitní zeminou s vysokým podílem organické hmoty. Substrát může obsahovat i drcenou kůru a větve, uleželý hnůj, dobrý kompost, jednoduše jakýkoliv materiál, který rostlinám zajistí slušnou výživu na několik let. Založení vyvýšeného záhonu se od založení běžného záhonu liší množstvím spotřebovaného materiálu

Jak osazovat

S výsadbou nespěcháme, počkáme až se půda v záhonu trochu slehne. První rok využijeme pro pěstování rostlin náročných na výživu (okurky, tykve, rajčata). I květinové trvalky porostou „jako z vody“, proto budou potřebovat větší prostor. Při výsadbě využijeme vzpřímených vyšších rostlin v kombinaci s rostlinami, které se rozrůstají do šířky. Pro snazší přístup sázíme vyšší rostliny doprostřed, čím více ke kraji, tím volíme nižší porost. Pokud bude vyvýšený záhon tvaru písmene U, lze využít vnější stranu k vytvoření jakéhosi  mikroklima. Osázíme-li ji vyššími rostlinami, ochrání choulostivější druhy jako přirozená zástěna.
ab
ab
ab
ab
ab