Kategorie

Život na venkově - 2. díl: I vesnice může být atraktivní

Současný trend směřuje k bydlení ve městech, případně při okrajích větších městských aglomerací. Lidé žádají komfort, pohodlí, služby, zábavu, pracovní příležitosti, a to vesnice většinou nenabízí. Co zlepšit v našich vesnicích, aby se život v nich co nejvíce zatraktivnil?
Mezi nejdůležitější faktory patří občanská vybavenost, možnosti podnikání, zajištění pracovních příležitostí, dobrá dopravní dostupnost, rozvoj technické vyspělosti, možnosti rekreace, sportu a rozvoj cestovního ruchu.

Není vesnice, jako vesnice

Je obtížné porovnávat vesnici vzdálenou kousek od města a vesnici, kde lišky dávají takzvaně dobrou noc. První typ vesnice se podobá spíš městu, proto se zaměříme na vesnice, které jsou od větších měst vzdálenější. Dalo by se říct, že problémy vesnic jsou umocňovány jejich vzdáleností od městských aglomerací.

Občanská vybavenost moderní vesnice

Občanská vybavenost je důležitým ukazatelem, na kterém záleží budoucí osud vesnice. Svojí strukturou ovlivňuje funkční, kulturní i společenskou hodnotu obce. Ke standardní občanské vybavenosti vesnice patří:
 • školská zařízení (mateřská škola, základní škola)
 • kulturní zařízení (knihovna, kulturní sál, kino)
 • sportoviště (fotbalové hřiště, tělocvična)
 • zdravotnické středisko (nebo alespoň lékař)
 • sociální služby (domov důchodců, jídelna)
 • obchody
 • ubytování (penziony)
 • veřejné stravování (hospody, bufety, restaurace)
 • finanční služby (banka)
 • pošta
 • politické a zájmové celky
Nová doba přináší stále více požadavků na občanskou vybavenost:
 • diskotéky a noční kluby
 • speciální školy
 • internetové kavárny
 • videopůjčovny
 • fitcentrum
 • tenis, minigolf, golf
 • směnárna
 • supermarket
 • čerpací stanice

Navštívili jsme několik vesnic a položili jejich obyvatelům pár otázek.

Otázka č. 1.: Jste spokojeni s životem na vesnici? Miluše Voborníková, 72 let, důchodkyně Jsem tu velmi spokojená. Narodila jsem se tady a do města bych nešla za nic na světě. Mám tu svoje hospodářství, o které se starám. Nevím, co bych ve městě dělala. Dana Orságová, 42 let, učitelka mateřské školy S manželem jsme se sem přistěhovali před 15 lety a nemůžu si stěžovat. Do práce sice musím dojíždět 15 km, ale vždy se ráda vracím zpátky. Máme tu pěkný moderní domeček, přírodu, čistý vzduch, jedinou nevýhodou je jen nutnost dojíždění za prací a za kulturou. Petr Svoboda, 28 let, stavební dělník Rád bych se jednou přestěhoval do města. V obci mi chybí možnosti kulturního vyžití, nejsou tu pracovní příležitosti. Musím brát i hůře placené práce, jenom abych nemusel dojíždět daleko do města, kde bych si však mohl vydělat za stejnou práci až dvakrát více peněz. Otázka 2: Je v obci dostatek pracovních příležitostí? Miluše Voborníková, 72 let, důchodkyně Já jsem pracovala v místním JZD celý život. Poté, co jsem odešla do důchodu, mám spoustu práce na svém statku, takže na práci si stěžovat nemohu. Dana Orságová, 42 let, učitelka mateřské školy Za prací dojíždím, což dělá většina lidí v této obci. Práce je tu málo, je tu obchod, nějaké služby, ale všichni bychom se tu neuživili. Budu raději dojíždět za prací do města. Každodenní dojíždění neberu jako nevýhodu. Zároveň si tam nakoupím a vyřídím vše potřebné. Cesta do práce a z práce ve velkoměstě zabere úplně stejnou dobu jako mně, takže v tom problém nevidím. Petr Svoboda, 28 let, stavební dělník S prací je to tu špatné. Příležitostí je málo a ještě k tomu jsou špatně placené.

Co (ne)může vesnice nabídnout?

Možnosti podnikání a získání pracovního uplatnění

Vesnice byla vždy zaměřená spíše zemědělsky. S poklesem podílu osob zaměstnaných v zemědělství je pro venkov nezbytně nutné podporovat vznik nových pracovních příležitostí.

Zemědělství v obci

Zemědělský sektor hraje stále nezanedbatelnou funkci. Produkce potravin stojí na první příčce, druhotnou, i když neméně důležitou činností, je obhospodařování a kultivace půdy. Část zemědělců se vrhla na jiné odvětví, nežli produkce, a tím je agroturistika, která má v našich podmínkách mnohé co nabídnout. Ruku v ruce s agroturistikou přicházejí požadavky na další služby, a tím i možnosti dalších podnikatelských příležitostí, jako jsou hotely, penziony, restaurace, rekreační zařízení nebo sportovní zařízení.

Průmyslové zóny na venkově

Industrializace venkova již začala a tento trend i nadále pokračuje. Existují odvětví, které se hodí lépe na venkov než do města. Jedná se například o mlýny, pivovary, pily, dále o výrobní nebo skladovací prostory.

Rozvoj a modernizace služeb

S rozvojem podnikání a novou výstavbou narůstají požadavky na rozvoj služeb. Jde o zřizování pošt, poboček bank, opraven, krejčovství, kadeřnictví nebo o tradiční řemeslnou výrobu. Rozšíření nabídky služeb přinese nejenom nová pracovní místa, ale zatraktivní vesnice pro její trvalé obyvatele i pro cestovní ruch.

Obezřetnost při povolování podnikatelských aktivit

Obce by při povolování podnikatelských záměrů měly pečlivě zvažovat, zda rozhodnutí nebude mít negativní následky z hlediska ekologie a životního prostředí. Zisk z továrny nebude mít pro obec takovou cenu, pokud bude na úkor spokojenosti obyvatel, kteří by se poté mohli raději odstěhovat, než snášet negativní vlivy nevhodně zvoleného odvětví průmyslu.

Požadavky na dopravní dostupnost

Aby byla obec pro své obyvatele zajímavá, měla by nabízet kvalitní autobusové spojení. Rozvoj automobilové dopravy má za následek požadavky na parkovací plochy, čerpací stanice, opravny vozidel, prodejce automobilů a jiné. Obec získá na atraktivitě také zbudováním stezek pro pěší, bruslaře i cyklisty.

Inženýrské sítě

Samozřejmostí by měla být možnost připojení se k veřejným sítím (voda, plyn, elektrika, kanalizace). Výhodou jsou telefonní rozvody, internet, kabelová televize.

Rozvoj rekreace a sportu

V minulosti bylo sportovní vyžití na vesnice omezeno na hřiště nebo tělocvičnu. Obce by však měly a mohly nabídnout podobné možnosti, jako města. Ke zbudování horských drah pro cyklisty, kuželkárny, koupaliště nebo krytého bazénu má ještě lepší možnosti než město.

Rozvoj cestovního ruchu

Pokud to jen povahu obce trochu umožňuje, je vhodné investovat do cestovního ruchu. Například vinařské oblasti na jižní Moravě se tohoto úkolu zhostily na výbornou, připravily vinařské stezky, které mají ohlas po celé republice. Je třeba vyzvednout místní památky nebo zajímavé krajinné celky. Množství turistů je přímo úměrné ziskům, které obec a místní podnikatelé utrží.
ab
ab
ab
ab
ab