Kategorie

Zimní řez ovocných dřevin

V únoru je nejvyšší čas prořezat ovocné stromy. Důvodů je hned několik. Řezem odstraňujeme poškozené, či odumřelé větve, výhony napadené chorobami, prosvětlíme korunu u ovocných dřevin a podpoříme nový růst.
 

Další důvody, proč je třeba provádět řez

 
Řez ovocných dřevin je nezastupitelnou součástí ve vývoji a růstu ovocných dřevin. Řezem korigujeme přístup světla do koruny, čili k plodům, tvarujeme pevnou a pravidelnou korunu při prvních letech zapěstování mladých stromků, řezem udržujeme rovnováhu mezi růstem a plodností a podporujeme včasný nástup do plodnosti. Řezem udržujeme korunu v požadovaných rozměrech, prodlužujeme životnost stromu a stabilizujeme výnosy.
 
Strom, Foto: Archiv redakce Světa bydlení
 

Jak a podle čeho rozdělujeme řez?

 
Řezy dělíme podle časového období (zimní a letní), podle způsobu provedení (řez na čípek, na patku, na větevní kroužek), dle délky zanechaného výhonu (krátký, střední a  dlouhý), dále podle účelu (výchovný, udržovací zmlazovací) a dále existují některé další speciální řezy.
 

Je čas na zimní řez

 
Zimní řezem rozumíme řez v období vegetačního klidu rostliny. Termín zimního řezu začíná v předjaří, čili v únoru a březnu a končí před rašením. U odrůd odolnějších vůči mrazu můžeme řezat již dříve, ale pouze v případech, kdy se jedná o velké výsadby, kde bychom za dané období nestihli prořezat celý sad. Odstraňujeme výhony směřující kolmo do koruny, výhony, které se křižují, dále výhony slabé, napadené, nebo vlky.
Ovocné stromky, Foto: archiv redakce Světa bydlení
 

Dlouhý, krátký a střední řez

 
Toto je rozdělení řezu podle délky zanechaného výhonu. Při krátkém řezu, odstraníme více než 2/3 výhonu. Tímto zásahem, podpoříme růst výhonu a větvení a v tomto případě bude přírůstek nejdelší. U středního řezu zakracujeme zhruba o polovinu a podporujeme jak tvorbu plodů, tak v malé míře i vegetativní růst. Při krátkém a mírném řezu odstraňujeme míň než 1/3 výhonu a podpoříme tak tvorbu plodonosného obrostu a tím plodnost.
Mohlo by vás také zajímat:
Rakytník a moruše - netradiční ovocné druhy, 1. díl
Mišpule a oskeruše - netradiční ovocné druhy, 2. díl
Kanadská borůvka a černý bez - netradiční ovocné druhy, 3.díl
 

Výchovný řez

 
Každé vývojové období stromu s sebou nese i odlišný způsob řezu. Výchovným řezem myslíme řez po výsadbě mladého stromu na trvalé stanoviště, kde bude růst. Pokud vysazujeme špičák, je cílem výchovného řezu zapěstovat korunku. Pokud je korunka zapěstovaná, provádíme řez na vnější pupen v jedné výšce na každém bočním výhonu. Terminál necháme o 15 cm delší než boční zastřihnuté výhony. Výchovný řez ovšem provádíme na podzim a z jara, kdy je řez ještě hlubší cca na 2-3 nerozvinuté pupeny. Vhodné období u výchovného řez meruněk je období rašení.
Větvičky, Foto: archiv redakce Světa bydlení
 

Udržovací řez

 
Udržovací  řez začínáme provádět po zapěstování korunky cca ve čtvrtém roce po výsadbě. Zabezpečíme tak fyziologickou vyrovnanost stromu a pravidelnou, optimální plodnost, která stromek nevysílí nadměrnou tvorbou plodů, která by v dalším roce vedla k plodnosti menší. Odstraňujeme nevhodně rostoucí větve, dále větve napadené, či poškozené.
Čtěte také: Orchideje - pěstování a zajímavosti
 

Zmlazovací řez

 
Až se jednou stromek dostane do stádia, kdy bude sklizeň klesat z důvodu velkého stáří, znamená to, že je čas na zmlazovací řez, kterým stromek dostaneme opět „do formy“ tedy do návratu k optimální plodnosti. Řežeme hluboko, při mírném zmlazení do pětiletého dřeva. Někdy je třeba zmladit ještě hloub, a tehdy řežeme někdy až do dvacet let starého dřeva. Po takovém zásahu trvá obnova koruny 2-4 roky a například u jádrovin můžeme prodloužit životnost stromku a období plodnosti až o 5 let. Hluboké zmlazení velmi dobře snáší hrušně.
 

Co kdy řezat?

 
Jádroviny řežeme v období vegetačního klidu, tedy zima a předjaří. Peckoviny pak po narašení a během vegetace tedy červenec až srpen nebo další rok na začátku kvetení. Drobné ovoce řežeme v předjaří a v zimě. Ořešák řežeme v červnu nebo v srpnu, kdybychom řezali dříve, docházelo by k vytékání mízy a oslabení stromu.
 Foto: Archiv redakce Světa bydlení
ab
ab
ab
ab
ab