Kategorie

Zelená úsporám - Příjem žádostí o dotace na zateplení rodinných a bytových domů začne 22. dubna 2009

Zelená úsporám - Příjem žádostí o dotace na zateplení rodinných a bytových domů začne 22. dubna 2009. Od tohoto data budou žadatelům také k dispozici formuláře žádostí.
 

Co je to program "Zelená úsporám"

Zelená úsporám, to je název programu, který ma za cíl  zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporuje pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu. Program Zelená úsporám je zaměřen na rodinné a bytové domy. Administraci programu Zelená úsporám má na starost Státní fond životního prostředí ČR. Program nepodporuje ty žádosti, jejichž realizace byly ukončeny před 1. dubnem 2009. Rozhoduje datum kolaudace nebo datum převzetí stavby či technologie od dodavatelské firmy.

Solární kolektory

Program nabízí podporu v oblastech:

A. Úspora energie na vytápění.

  • A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí kdosažení nízkoenergetického standardu.
  • A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení).

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu. C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.

  • C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.
  • C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.
  • C.3. Instalace solárně-termických kolektorů.

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací

Jak je koncipována podpora programu ZELENÁ ÚSPORÁM

Podpora je koncipována tak, aby prostředky programu mohly být čerpány v průběhu celého programového období od 1. dubna 2009 do 31.12. 2012, bez razantní změny podmínek. Dotace by měla být poskytnuta každému, kdo o podporu požádá a splní tyto podmínky. Podpora bude zastavena pouze v tom případě, že dojde k vyčerpání prostředků programu.

A kdo si může o podporu zažádat?

Oprávněným žadatelem je ten, kdo je vlastníkem rodinného domu, bytového domu, to znamená že i fyzické osoby. Dále pak společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí) nebo podnikatelské subjekty.

Kolik činí maximalní celková výše programu Zelená úsporám?

Maximalní celková výše podpory pro jeden subjekt činí 30 mil. Kč, za celé programové období. Cílem programu Zelená úsporám je snížení emisí CO2  a zlepšení životního prostředí v České Republice. Program chce také vytvořit nebo si udržet zelená pracovní místa (až  třicet tisíc pracovních míst) a snížit energetickou dovozní závislost. Cílem programu je  snížit energetickou náročnost budov. Dále pak je tato podpora zaměřená na výměnu kotlů na pevná a kapalná fosilní paliva, což bude mít za následek snížení znečištění ovzduší. Chcete vědět více, pak si stáhněte příručku ze stránek Státního fondu životního prostředí.

Chystáte se stavět či rekonstruovat ? Pak se obrat'te na specialisty z RSTS, kteří Vám poradí

Info: Ministerstvo životního prostředí České republiky
ab
ab
ab
ab
ab