Kategorie

Zdicí systém Sendwix: Místo nákladů na topení třeba nový nábytek!

(komerční sdělení) Trendem v současném bydlení jsou úspory. Důvodů je několik, v čele s rostoucími cenami energií. Zdicí systém Sendwix od společnosti KM Beta byl navržen pro stavbu tepelně úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů. Místo nákladů na topení si tak pořídíte třeba nový nábytek!

NVápenopískové zdivo, které je základem systému Sendwix, představuje pokrokový stavební materiál, jehož obliba především v posledních letech prudce stoupá. V růstu prodejů s přehledem překonává jednovrstvé pálené zdivo. Důvodem je především optimální kombinace vysoké objemové hmotnosti, mimořádné pevnosti a vynikajících tepelně a zvukově izolačních vlastností. To umožňuje navrhovat nosné stěny s menší tloušťkou, čímž je dosaženo nejen úspory stavebních materiálů a práce při zdění, ale při stávající zastavěné ploše také úspory užitné plochy až ve výši 10 %. Nově získanou plochu lze využít třeba jako další pokoj navíc.

Vápenopískové zdivo vyniká mimořádnými tepelně-izolačními parametr

Ukazatelem úrovně tepelně izolační kvality konstrukcí je součinitel prostupu tepla U, který udává tepelný tok v konstrukcích. Tepelně-technické vlastnosti obvodových stěn v systému Sendwix a tudíž i celkový tepelný odpor určuje volitelná tloušťka zateplení vápenopískového zdiva (ve standardu od 100 do 240 mm). Součinitel prostupu tepla U pak volitelně dosahuje hodnot od 0,35 do 0,14 W/m²K). Uveďme příklad: obvodová stěna ze systému Sendwix o celkové tloušťce 350 mm včetně omítek a zateplení vykazuje hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,22 W/m²K, což odpovídá běžné jednovrstvé konstrukci zdiva celkové tloušťky 500 mm (vč. omítek). Projektant či investor si v závislosti na stavebním záměru může libovolně vybrat požadované výsledné parametry tepelného odporu a součinitele prostupu tepla. Systém Sendwix je totiž velmi variabilní a nabízí celkem 64 různých řešení, která se liší skladbou i tepelně-technickými parametry.

Sendwix zkrátí topnou sezonu o měsíc!

Vzhledem ke své vysoké objemové hmotnosti (1220 – 1810 kg/m3) a hustotě má vápenopískový kvádr výbornou tepelnou akumulaci. Ta umožňuje pohodlně překlenout teplotní výkyvy mezi dnem, nocí a v přechodných obdobích (jaro, podzim) bez zapnutí topné soustavy, čímž se významně sníží spotřeba energií. KMB Sendwix navíc vyniká skvělým tlumením hluku (Rw až 56 dB – tzv. akustická pohoda), zdivo je bezpečné (nehořlavé - třída A1) a má příznivé parametry příjmu a výdeje vlhkosti (vlhkostní mikroklima). Navíc, jak je ze stavební praxe obecně známo, úniky tepla přes tzv. tepelné mosty se efektivněji eliminují u konstrukcí sendvičových, jako je systém Sendwix, než u jednoplášťového zdiva. Více v příručce Tepelné mosty, kterou vydala společnost KM Beta a.s. (ke stažení na www.sendwix.cz).

Žádné náročné řezání prvků

 Kromě mimořádných parametrů vyniká vápenopískové zdivo i výhodami, které oceníte už při stavbě. Zdění s těmito prvky se podobá skládání dětské stavebnice. Již v rámci projektu lze zcela eliminovat pracné řezání nebo sekání cihel na stavbě. Navíc vápenopískové cihly Sendwix mají velmi přesné rozměry. Díky tomu je lze použít technologii tenkovrstvého zdění, jejíž výhodou je úspora malt a výrazně nižší pracnost. Více informací o systému a pracovní postupy najdete na www.sendwix.cz.

Ušetřete při stavbě!

Ke zdivu Sendwix nyní získáte lepidlo Profimix v odpovídajícím množství zcela zdarma! Tato nabídka platí i pro broušené cihelné zdivo Profiblok, rovněž z nabídky KM Beta (www.profiblok.cz). Maltové a omítkové směsi Profimix vyrábí nový moderní závod KM Beta v Bzenci na Hodonínsku. Na veškerý sortiment nyní platí zaváděcí ceny. Více o těchto materiálech na www.kmb-profimix.cz. Další úspory můžete čekat, pokud pro svůj nový dům vyberete kvalitní betonovou krytinu KM Bety. Ta totiž nezdražila a pořídit ji můžete za ceny roku 2011! Více o materiálech KM Beta na www.kmbeta.cz.

ab
ab
ab
ab
ab