Kategorie

Zavlažovací systémy ulehčí život a osvěží trávník

Mít krásně zelený trávník znamená mimo jiné pravidelnou péči, ke které patří i zavlažování. Jaké možnosti se dnes na trhu nabízejí? Vyberte si z postřikovacích hadic, zavlažovacích systémů a jiných řešení.
Na trhu najdeme řadu odborných firem, které se zabývají kompletními zavlažovacími systémy našich pozemků a na které se můžeme obrátit s poptávkou instalace. Není však problém zhotovit si závlahový systém svépomocí. Rozmýšlení, zda takový systém vůbec potřebujeme, nám může usnadnit fakt, že správně sestavený systém s řídící jednotkou nám za vegetační období ušetří na středně velké zahradě desítky až stovky hodin popocházení s hadicí v mokré trávě.

Automatizace zavlažování

Zavlažovací systém Automaticky nastavené zavlažování v ranních či večerních hodinách nás nebude obtěžovat a hlavně tu nehrozí „zapaření“ trávníku. V ranních a večerních teplotách je teplota trávníku bližší teplotě vody. Navíc je to i ekonomičtější. Při zavlažování při nižších teplotách se tolik vody z trávníku neodpaří.
  • Denní spotřeba vody se na závlahu jednoho čtverečního metru trávníku pohybuje mezi třemi až čtyřmi litry.

Umístění zavlažovacích prvků

Nejjednodušší je umístění zavlažovacích prvků i vedení hadic po trávníku. To je ale také nejméně šikovné a spíše se předpokládá, že ke každému zavlažovači připojíme v době potřeby plastovou spojkou hadici, než že hadice bude tvořit trvalou překážku při hrách na zahradě. Složitější na zabudování, ale mnohem více důmyslnější, je zabudování všech rozvodů pod zem již při zakládání trávníku. To je samozřejmě mnohem nákladnější, ale na trávníku není nic vidět, pouze malá zelená víčka, která se ve správný čas nadzvednou a ze země se vynoří postřikovací prvek. Takovéto uložení je především bezpečné. Nehrozí, že by kdokoli při hře zakopl nebo se zranil při upadnutí na postřikovač. Připadá vám to jako scifi? Nebojte se, není to tak fantastické, dokonce i v Česku to již začíná být běžné.

Jak zavlažovač funguje?

Hlavice postřikovače Na přívodu vody, kterým nemusí být nutně vodovodní řád, ale třeba čerpadlo v nádrži s dešťovou vodou, je umístěná řídící jednotka. Od ní je voda vedena plastovým potrubím uloženým cca 20-30 cm pod zemí. Ve chvíli, kdy je voda přivedena až k samotnému postřikovači, tak se postřikovač působením jejího tlaku samovolně vysune nad trávník a začne jej kropit. Poté, co uběhne potřebná doba, se opět samovolně zasune do pouzdra. Ta je přesně naprogramovaná a ve správný čas otevře přívod a pustí vodu do celého systému. Ty chytřejší řídící jednotky mohou mít i dešťový senzor a v případě, že celé odpoledne vydatně pršelo, nespustí již další zbytečnou závlahu. Pokud máme zavlažovací systém rozdělený do několika sekcí, pomocí propojení s elektromagnetickými ventily je voda přiváděna do té správné části. To je výhodné zejména proto, že určitá místa zahrady můžeme kropit nezávisle na jiných. Některá místa jsou například celý den ve stínu a tudíž nepotřebují tolik vláhy. Množství závlahy tak můžeme regulovat například podle potřeby vody u jednotlivých druhů rostlin.

Zazimování zavlažovacího systému

Pro správnou funkci je po sezóně nutné provést zazimování celého systému, aby v takto malé hloubce voda nezamrzla. Některé důmyslné systémy obsahují i samovypouštěcí ventily.

Postřikovače

Vhodný postřikovací systém osvěží celou zahradu. Jiné jsou postřikovače pro trávníky a jiné pro záhony růží. Některé jsou směrové a jiné se otáčí kolem své osy nebo v určitém úhlu. Možné je také použití mikrozávlahy, tedy kapénkové závlahy, kdy z hadice v pravidelných vzdálenostech vytékají malé kapky vody přímo ke kořínkům rostlin. Pokud nebudeme používat zapuštěné postřikovače, můžeme na zahradu umístit pulsní postřikovače připojené rychlospojkou k hadici. Mají kovový nebo plastový trn, kterým se ukotví do země. Dalším řešením jsou výkyvné kovové trubky ohnuté do mírného oblouku. Takovýto zavlažovač je pouze položený na trávníku. Pokud zapojujeme a umisťujeme postřikovače ručně, můžeme využít systému vodních zásuvek. Pokud je po zahradě rozmístíme s rozmyslem, nebudeme potřebovat tak dlouhou hadici a vždy se připojíme k té nejbližší.

Jaké hadice?

Zavlažovací hadice Volbě hadice věnujme také dostatek pozornosti. Nejčastěji se používá průměr ½“ (13mm) nebo ¾“ (19mm). Užší je určená pro menší zahrady, větší pro velké zahrady a parky. Větší průměr při stejném tlaku vody pochopitelně zmenší tlak vody na vyústění hadice. Průměru hadice potom samozřejmě musí odpovídat i průměry dalších komponentů, i když v případě potřeby existuje redukce mezi těmito dvěma průměry. Hadici volíme vícevrstvou s kordovou výztuží (viditelná síťka). Jen tak předejdeme praskání a zasmyčkovávání hadice.

Pravidelné zavlažování, první krok ke krásnému trávníku

Na trhu je celá řada dodavatelů zavlažovacích systémů i firem provádějících jejich montáž. Ať již se rozhodneme přenechat vybudování závlahy profesionálům nebo si vystačíme s vlastní zručností, rozhodně kropení trávníku nepodceňme a věnujme mu pozornost. Foto: Thinkstockphoto.com
ab
ab
ab
ab
ab