Kategorie

Závlahové systémy I. – Automatická závlaha

Aby se naše zahrady zelenaly a dávaly nám úrodu, musíme je dostatečně zalévat. Ke snížení spotřeby vody nám může pomoci automatický závlahový systém.
Zahrádkáři, chalupáři, pěstitelé – všichni mají jedno společné: věčně zápasí se spotřebou vody. Také finanční náklady stoupají, hlavně tam, kde je spotřebitel odkázán na vodovodní přípojku bez možnosti odběru vody z vlastního zdroje. Jak ušetřit a přitom dostatečně zalévat? Naskýtá se jedno řešení – automatický závlahový systém, který umožňuje regulovat odběr vody podle skutečné spotřeby.

Automatický zavlažovací systém pokropí pouze určité části pozemku

Co to je automatický zavlažovací systém?

Jedná se o moderní závlahový systém, skládající se z mnoha komponent, jako jsou např. výsuvné postřikovače, elektromagnetické ventily, vodovodní potrubí a spousta dalších nezbytných prvků, které jsou ukryty pod úrovní terénu. Při automatickém otevření přívodu vody přes elektromagnetický ventil pomocí ovládací jednotky se postřikovače vysunou nad terén, proběhne závlaha dané části pozemku a po skončení se opět zasunou zpět do pouzder. Tento proces probíhá v nočních a brzkých ranních hodinách, kdy je ideální doba pro závlahu. Proto nic nebrání v užívání zahrady ani sekání trávy. Ovládací jednotka zajistí bezobslužný chod a pomocí srážkového čidla odstaví v deštivém období systém z provozu.

Proč automatická závlaha?

Instalovaný systém skýtá řadu výhod, závlahový systém lze instalovat podle individuálních potřeb zákazníka. Spotřeba vody se řídí skutečnou potřebou rostlin či porostu v závislosti na venkovní teplotě a hodnotě výparu. Automatická závlaha ušetří až 30 % vody. Jelikož zavlažování pomocí postřikovačů probíhá pravidelně ve stejný čas a stejné intenzitě, dodává rostlinám a trávníku přesné množství vody oproti individuálnímu nepravidelnému ručnímu postřikování. Další předností je prakticky nemožnost zcizení zavlažovacího systému, protože postřikovače jsou uloženy pod zemí. Kromě toho, vložená investice se vyplatí: ušetříte nejen značnou částku na spotřebě vody, ale i váš čas, který byste na zahradě museli strávit s hadicí v ruce.

Co má o realizaci vědět zákazník

Instalaci automatického zavlažovacího systému vždy zadejte odborné firmě – vyhnete se technickým problémům a navíc získáte záruku a profesionální servis. A jaké informace byste měli vybrané firmě poskytnout před instalaci systému? Nezbytný je kapacitně dostačující zdroj vody, ať už se jedná o vodovodní přípojku nebo vlastní studnu. Dalším kritériem je daná představa o budoucím vzhledu zahrady. Tyto informace by měly být zakresleny v orientačním plánku se všemi detaily, včetně rozlohy záhonů a travnatých ploch, osázených keřů a stromů. Nezapomeňte vyznačit jezírka, bazény a přístupové cesty. Čím konkrétnější informace firmě poskytnete, tím rychleji a optimálně zpracuje instalační plán přesně na míru. Součástí návrhu systému je i cenová nabídka. Firma navrhne nejúspornější uložení všech rozvodů tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování pozemku ani ke zbytečnému plýtvání materiálem.

Postřikovače jsou uloženy pod zemí, proto na zahradě nezavazí a zavlažovací systém není možné odcizit

Snadná údržba a spolehlivý servis

Po celou sezónu automatický závlahový systém nevyžaduje, kromě zajištění dostatečného zdroje vody, vůbec žádnou údržbu. Před zimním obdobím stačí zavolat firmu, která systém instalovala, ta zajistí dokonalé odvodnění rozvodného systému stlačeným vzduchem. Takže příští rok bude automatický závlahový systém opět sloužit k vaší plné spokojenosti.
ab
ab
ab
ab
ab