Kategorie

Zateplení panelových domů

Se zateplováním panelových domů se setkáváme od 90.let minulého století. Primární důvod k zateplení je především tepelná úspora. Zároveň tím ale chráníme stavební konstrukci domu, zlepšujeme mikroklima v bytě, prodlužujeme životnost domu a zlepšujeme jeho architektonický vzhled.
Při konkrétních měřeních byla zjištěna úspora tepelné energie oproti předešlému topnému období 30 – 50 %, což je pro mnohé majitele hlavní důvod. Vnější zateplení budovy dokáže odstranit, nebo alespoň minimalizovat tepelné mosty. Tepelné mosty jsou zásadním problémem panelových domů. Je to místo, kde uniká mnohem více energie než v bezprostředním okolí tohoto místa. Tepelné mosty se nejčastěji objevují v okolí oken, střešních atik a v místech připojení lodžiových prvků. Zateplení má kladný vliv na konstrukci panelového domu, výrazně omezuje vlivy teplotních změn, které negativně působí na materiál obvodového pláště.

I u panelového domu platí, že obal prodává. Ceny bytů v nerenovovaných domech jsou nižší, než ceny bytů v domech po rekonstrukci. Foto: Monika Herzigová

Zlepšení mikroklimatu v bytě

Zateplením dochází k výraznému zvýšení vnitřní pohody prostředí. Zabraňuje tvorbě plísní, jak uvnitř domu, tak na jeho vnější straně. Plísně patří k nežádoucím jevům zhoršujícím klimatické prostředí v interiéru budov. Plísně se nejčastěji tvoří v místě kondenzace vodních par, které vznikají odpařováním, koupáním, vařením nebo sušením prádla. Správně provedené zateplení vnějších stěn bez tepelných mostů je jedním z důležitých opatření, která mohou vzniku plísní zabránit, samozřejmě společně s dalšími opatřeními, jako je například výběr správného typu oken a jejich osazení, zajištění větrání bytu nebo omezení zdrojů vodní páry a vlhka.
Základní podmínky pro vznik plísní Příliš nízká povrchová teplota stěn, vysoká relativní vlhkost vzduchu, nízká intenzita přirozeného a nuceného větrání, přítomnost zdrojů vlhkosti v bytě: sušení prádla či vaření stravy.

Dům dostane nový kabát

Nejvýraznější způsob, jak změníme podobu panelového domu, je provedení jeho zateplení. Z fádního, zašedlého paneláku se stává atraktivní bytový dům. Tuto změnu s radostí přivítají nejen obyvatelů panelového domu, ale také kolemjdoucí. Dům s funkčním, a ještě k tomu s estetickým zateplením nabývá rovněž na své hodnotě. Tržní cena bytů se tímto krokem podstatně zvýší.

Sytě žlutá barva evokuje pocit radosti a dobré nálady. Foto: Monika Herzigová

Jak dosáhnout maximálního účinku ze zateplení

Aby zateplený dům bezvadně a co nejefektivněji fungoval, nestačí, aby bylo zateplení provedeno v souladu s projektem a předepsanou technologií výrobce systému. Změna tepelně izolačních vlastností domu se musí doplňovat s vhodným způsobem vytápění a větrání v místnostech.
ab
ab
ab
ab
ab