Kategorie

Zateplení fasády rychleji a bez energetických ztrát

Odborník na fasády – firma Baumit, přišel s dalším „zlepšovákem“, který vám pomůže ušetřit čas i peníze. Díky speciálním lepicím kotvám můžete zapomenout na nepraktické hmoždinky. Nový způsob montáže zateplovacích systémů na fasády budov nenarušuje funkci tepelné izolace jako klasické hmoždinky.
 

Řešení i pro starší budovy

 
Upevňování zateplovacích desek na fasády budov pomocí hmoždinek, které jimi prostupují a logicky tak narušují jejich správnou tepelněizolační funkci, vede k nezanedbatelným energetickým ztrátám. Takto provedená izolace se navíc po čase projeví i nevzhlednými stopami na fasádě. Stále více se sice prosazuje metoda lepení, problém ovšem nastává v případě starších budov, kde se musí pracovat s již omítnutým podkladem. Zde je lepení nedostačující, je zapotřebí použít právě hmoždinky.
 
Těmto zbytečným energetickým ztrátám jde dnes již předejít - kruhové plastové kotvy Baumit KlebeAnker se pomocí lepidla osazují přímo na nosné zdivo. Lepidlo se nanese na jejich středové terče, izolační desky se tak jednoduše přilepí.
 

Kde všude můžeme lepicí kotvy použít?

Lepicí kotvy nejsou závislé na tloušťce izolačních desek. Lze je použít pro izolanty o tloušťce 10, 20 i 30 cm. Zároveň jsou určené pro více typů podkladů. Kotva Baumit KlebeAnker modrá o hloubce trnu 55 mm je určená do betonu, červená Baumit KlebeAnker s trnem dlouhým 88 mm do cihel s omítkou o maximální tloušťce 40 mm. Letošní novinku Baumit KlebeAnker 138 v zelené barvě lze použít u novostaveb i na stěnové systémy se zabudovanou izolační vrstvou a stěny se starými omítkami o maximální tloušťce 90 mm.
 
 

Úspora času

 
Práce bez hmoždinek znamená také vynechání některých pracovních úkonů. S lepicími kotvami Baumit KlebeAnker není nutné čekat, až lepidlo pod zateplovacími deskami dostatečně ztvrdne, odpadá samozřejmě i stěrkování hmoždinek. Celkový proces zateplování fasády se tak podstatně zkrátí.
 

Postup práce s lepicími kotvami Baumit KlebeAnker

1. Podklad musí být čistý, suchý, neodpuzující vodu, únosný, bez výkvětů, zbavený uvolňujících se částic a prachu.
2. Před montáží lepicích kotev je třeba osadit soklový profil standardním způsobem jako u jiných tepelněizolačních systémů.
3. Pomocí šňůry obarvené hlinkou a olovnice se na fasádě vyznačí pravoúhlý rastr pro umístění sítě lepicích kotev, v pravidelném modulu max. 40 × 40 cm, krajní řady vzdáleny max. 10 cm od nároží a od soklového profilu.
4. Hloubka vyvrtaného otvoru pro Baumit KlebeAnker musí být nejméně 9 cm a pro Baumit KlebeAnker Beton 6 cm. Příklep se smí použít pouze při vrtání do betonu či plných cihel. Svislou vzdálenost max. 40 cm je možné vyměřovat např. pomůckou podle obrázku.
5. Baumit KlebeAnker se vsadí do vyvrtaného otvoru a upevní se zatlučením plastového trnu.
6. Pravidelný rastr Baumit KlebeAnker (max. 40 × 40 cm).
7. Bezprostředně před osazováním tepelněizolačních desek se na talíře Baumit KlebeAnker nanesou cca 1–2 cm tlusté bochánky lepidla.
8. Na zadní stranu každé tepelně izolačnídesky se v souhrnné ploše min. 40 % nanese ve formě okrajového pásu a tří středových terčů vrstva lepidla. Desky se osadí na ploše s ještě nezatuhlým lepidlem na talířích Baumit KlebeAnker.
 
 
 
Ceny (bez DPH)
Cena za balení
Cena za 100 ks
Baumit KlebeAnker 55 (300 ks v balení)
4 200 Kč
1 400 Kč
Baumit KlebeAnker 88 (300 ks v balení)
4 500 Kč
1 500 Kč
Baumit KlebeAnker 138 (250 ks v balení)
4 750 Kč
1 900 Kč
Info, foto: www.baumit.cz
ab
ab
ab
ab
ab