Kategorie

Zasklené balkony a lodžie

V poslední době se stalo velkým trendem zasklívání balkonů a lodžií. Je to pochopitelné. Zvětšíme si „obytný“ prostor, vizuálně propojíme interiér s exteriérem, prodloužíme dobu, kdy můžeme tento prostor využívat, vylepšíme tepelně-technické, akustické i bezpečností parametry a navíc to vypadá pěkně.

Stavební povolení

O zasklení balkonu či lodžie nerozhodují pouze vlastníci jednotek, jak by se mohlo na první pohled zdát. K zasklení nám většinou nebude stačit pouze ohlášení, ale bude zapotřebí stavební povolení. Je třeba se před započetím prací informovat na příslušném stavebním úřadě.

Dohoda vlastníků je pro dokonalý finální vzhled nutná

Zasklené balkony jistě udělají radost nejen obyvatelům bytu, ale i všem ostatním, kteří objekt vidí zvenčí. Z tohoto důvodu je třeba dbát na no, aby celý objekt působil sjednoceným dojmem. Pokud by si každý majitel bytové jednotky vymyslel, kdy a jakým způsobem bude realizovat zasklení svých venkovních prostor, konečný výsledek bude žalostný. Na jednom bytovém domě bychom pak našli širokou škálu různých druhů zasklení s použitím různých typů skla, různým členěním rámů a o různých mechanismech zavírání.  Nehledě na to, že některé balkony a lodžie by zůstaly zcela bez zasklení. Z architektonického hlediska je důležité, aby zasklení nezhoršovalo architektonický výraz objektu, právě naopak aby ho pozvedl o stupeň víš. Na jednom domě by se měl používat pouze jeden typ zasklívacího systému. Ten by měl být vybrán na základě uvážení stavebního inženýra nebo architekta, který zpracovává řešení celé fasády.

Princip zasklení

Zasklenou stěnou rozumíme různě členitý prvek s pevnými nebo otvíracími částmi. Samotný prostor balkonu nebo lodžie zůstane v podstatě nenarušený, pouze se obklopí skleněným prvkem. Stěna, která odděluje balkon od místnosti, okna i parapety zůstávají zpravidla bez zásahu. V případě potřeby se tepelně a zvukově odizoluje strop a podlaha.

Otvírací mechanismy

Nejpoužívanějším a nejvhodnějším otvíracím mechanismem jsou posuvné nebo posuvně-skládací systémy. Posuvný systém nezabírá žádné místo, posuvně skládací zabere nepatrně více místa. Posuvné systémy umožňují otevřít polovinu až dvě třetiny plochy zasklení. Posuvně-skládací systémy umožňují otevřít téměř celou plochu, pokud se jednotlivé části naskládají na boční stěny.

Rámový a bezrámový systém

• Rámový systém je dražší. Kromě skla je u tohoto systému využíváno i jiných materiálů, které jsou třeba ke zhotovení rámů. Rámové systémy umožňují otevření až tří čtvrtin plochy balkonu nebo lodžie. V případě potřeby se dají skleněné tabule celé vysadit a balkon může být zcela otevřený. Nejčastějším materiálem používaným pro výrobu trámů jsou kovy (slitiny hliníku), dřevo nebo plasty. • Bezrámový systém je levnější. Díky tomu, že nejsou zpevněny opatřeny žádnou konstrukcí, nebrání průchodu světla do místnosti. Pokud použijeme posuvná skla, dá se otevřít téměř celá plocha lodžie nebo balkonu.

Skla

Nejčastěji bývá používáno jednoduché bezpečností sklo o tloušťce 6 mm. Do rámových systémů je možné zasadit i izolační dvojskla. Tyto splní své opodstatnění v případě, že se vzniklý prostor chystáme užívat jako obytný.

Úspora energie

Zasklení balkonu či lodžie přinese energetickou úsporu vždy, ať už je na jižní nebo severní straně domu. Zasklení přinese tepelně vyrovnávací užitek dokonce i tehdy, pokud je zasklená plocha zcela zastíněná. Čím více však slunečních paprsků na skleněnou plochu dopadá, tím lépe. Můžeme tak více dnů používat tento prostor k pobytu, nebo využívat toto teplo k ohřívání interiéru. Jedná se vlastně o pasivní solární systémy. Skleněný prostor působí jako kolektor, v němž se hromadí teplo ze slunečního záření. Většina tohoto světla se může odevzdávat dále do obytného prostoru. • Měření ukázala, že díky zasklení lze ušetřit až patnáct procent energie. • Dveře mezi balkonem a obytným prostorem by měly být otevřeny pouze tehdy, je-li v proskleném prostoru vyšší teplota nežli v interiér. • V noci by dveře měly zůstat zavřené. V letních měsících se však setkáme s opačným problémem, a to s nadměrným přehříváním. Tomu můžeme předcházet použitím stínící techniky, zejména vhodné jsou vnější těsnicí zařízení.

Pozor na rizika

• Je-li místnost přiléhající k balkonu nebo lodžii osvětlená denním světlem jen na přípustnou hodnotu, může být zasklení problémem. Dopad světla do interiéru se tím ještě sníží. • Pozor na nadměrné statické zatížení. Nejde jen o hmotnost samotného skleněného objektu, ale i o zatížení nosné konstrukce například větrem.
ab
ab
ab
ab
ab