Kategorie

Zařizujete byt? Nabízíte návrhy a realizace interiérů? Zvyšte prestiž Vaší firmy spoluprací na univerzitním projektu

Úspěšná spolupráce s akademickou půdou zvýší prestiž každé firmy. Nyní se nabízí projekt absolventské práce s námětem květinové a rostlinné výzdoby interiéru domů a bytů. Pro architektonická a designérská studia nabízející návrhy a realizace interiérů je to příležitost rozšířit pole působnosti a strategie reprezentace společnosti. Pro soukromé stavebníky, kteří chtějí stylově zařídit svůj byt, je to zase šance získat zdarma profesionální návrh na zpestření interiéru o vhodně zvolené pokojové květiny a rostliny.
 

Pokojové květiny a květináče sladěné se stylem bydlení

Téma květinové výzdoby bytu a domu je momentálně zpracovávané v rámci diplomové práce na České zemědělské univerzitě v Praze. Práce pod titulem "Návrh květinové výsadby a obalových nádob sladěný se stylem bydlení" podává přehled současných nejčastějších stylů bydlení a vybírá pro ně vhodný sortiment rostlin a obalových nádob.

Stylové vázy, květinové nádoby  a květináče dodají bytu styl; foto: archiv redakce

Pokojové květiny a rostliny zlepší každý byt i dům Pokojové rostliny jsou neodmyslitelnou součástí moderního interiéru. Dodávají mu osobitější charakter a lidské měřítko. Pokud sladíme sortiment rostlin a styl bydlení, zvýší se estetické působení interiéru a lidé se v něm cítí daleko lépe. Například orientálním interiérem Vás budou kromě bonsají provázet i chryzantémy, kamélie, orchideje, pokojový cypřiš (Cupressus macrocarpa), traviny (např. Scirpus cernuus), nebo cykas, kdežto při bydlení ve venkovském stylu se nezapomíná na Achimenes, begónie, gloxínie, brunfelsie, Calceolaria, Exacum affine nebo Adiantum, kdy s takovými rostlinami ladí nádoby z keramiky, hlíny, proutí nebo pozinkované.

Soulad stylu bydlení a pokojových květin; foto: archiv autorky projektu a archiv redakce

Květinová výzdoba a rostlinná výsadba pro konkrétní interiér

Velká pozornost je věnována samotnému uspořádání rostlin v interiéru, tzn. volba počtu, velikosti a tvaru rostlin, umístění solitér a vytváření skupin, vhodné efektní nasvícení rostlin apod. v závislosti na stylu bydlení. Cílem práce je navrhnout pro konkrétní interiér vhodnou květinovou výsadbu včetně obalových nádob tak, aby odpovídala celkovému charakteru bydlení podle získaných informací z literárních podkladů, rozhovorů s bytovými architekty, zástupci velkoobchodů s rostlinami a nádobami pro rostliny i z šetření dotazníku určeného pro samotné uživatele. 

Návrh květin a pokojových rostlin pro dětský pokoj; foto: archiv autorky projektu

Zapojte se do projektu a zvyšte „přitažlivost“ Vámi nabízených návrhů bytů či domů

Zapojením do univerzitního projektu odborně zvýšíte kvalitu Vámi nabízených služeb návrhů bytů či domů. Rozšíříte Vaše služby a žádoucím směrem přiblížíte interiér potenciálním zájemcům. Zároveň poskytnete kvalitní zázemí pro vypracování diplomové práce, umožníte její realizaci a přispějete k její skutečné „pravdivosti“ tím, že bude založena na opravdovém uplatnění v praxi. V textu absolventské práce bude Vaše firma uvedena a konečný výsledek spolupráce Vám bude poskytnut k dispozici jako součást Vaší firemní reprezentační strategie a firemních propagačních materiálů.

Bonsaje jsou na pěstování náročné, ale pozvednou styl bydlení; foto: archiv redakce

Průběh možné spolupráce na návrhu květinové výzdoby bytu či domu

V případě, že Vaši společnost možnost spolupráce na univerzitním projektu zaujala, neváhejte autorku práce a univerzitu samotnou oslovit a zahajte nezávazné jednání. Pokračovat lze poskytnutím potřebných podkladů, vytvořením koncepce, dále Vámi odsouhlaseným návrhem a konečně jeho realizací. Rostliny i nádoby mohou být zapůjčeny od specializovaných firem, které nám nabídli podporu (Tulipa Praha s.r.o, Planta) a mohou být následně nabídnuty i k zakoupení, pokud půjde o trvalou výzdobu.

Získejte zdarma služby vyškoleného odborníka na květiny a květinovou výzdobu pro bydlení

Spolupráce bude probíhat nezištně a pod odborným vedením pracovníků ČZU v rámci studijní praxe. Konkrétní podmínky budou závislé na vzájemné domluvě.

Citlivé doplnění interiéru o květiny a rostliny

Výsledkem bude citlivě vyzdobený interiér pro reklamní účely (dočasná instalace) nebo pro zvýšení prestiže Vámi nabízeného bytu či domu k prodeji či k pronájmu (trvalá instalace, odkoupení materiálu).

Květinová aranžmá; foto: archiv redakce

Výhodná spolupráce s akademickou obcí pro renomé Vaší firmy

Zapojení do projektu v rámci diplomové práce „Návrh květinové výzdoby a obalových nádob sladěných se stylem bydlení“ Vám přinese reklamu v textu práce, zvýšení prestiže firmy spoluprací s akademickou obcí, možnost zdarma použít výstup jako součást firemní reprezentační strategie a prezentovat svou firmu prostřednictvím článků o této spolupráci v oborových médiích (Svět bydlení). Vaše firma tak utkví v podvědomí potenciálních zákazníků.

KONTAKTY:

  • Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
  • Diplomová práce: „Návrh květinové výsadby a obalových nádob sladěných se stylem bydlení“
  • Garant: Ing. Ludmila Augustinová
  • Autor: Bc. Lucie Vaněčková
  • Kontaktní údaj: delfinek.lucky@seznam.cz
ab
ab
ab
ab
ab