Kategorie

Zařiďte si na zahradě meteorologickou stanici

V dnešní době už zahrada kolem domu neslouží jen jako místo pro pěstování zeleniny nebo okrasných rostlin, ale pro mnohé z nás je to hlavně místo pro relaxaci. I proto si je zkrášlujeme skalkami, krby, místy pro posezení a podobně Ale co takhle mít na zahradě vlastní meteorologické měření a pozorování?

Pořiďte si meteorologickou budku

V současné době je na trhu velký výběr meteorologických přístrojů, které umožňují i laikovi téměř profesionální výsledky. Na zahradu si tak můžete pořídit téměř cokoliv od srážkoměru až po kompletní meteorologickou stanici s plejádou všech přístrojů, běžně využívaných na meteorologických stanicích. Snad úplně každý má „za oknem“ teploměr – většinou se jedná o klasický rtuťový, který je v našich podmínkách zároveň nejlepší volbou i pro venkovní měření teploty vzduchu. Pro měření vlhkosti vzduchu je vhodný vlasový vlhkoměr (hygrometr). Je založen na vlastnosti lidského vlasu prodlužovat se s přibývající relativní vlhkostí a zkracovat se s jejím ubýváním. Přístroje na měření tlaku vzduchu nazýváme tlakoměry nebo barometry, ty profesionální nejčastěji využívány hydraulický princip. Pro určování směru větru se využívá větrná směrovka (korouhev), pro měření jeho rychlosti pak anemometr. Pomocí přístroje zvaného heliograf (slunoměr) měříme dobu a trvání slunečního svitu. Pěstitelé zeleniny ocení rtuťové nebo elektrické půdní teploměry. Pro zemědělské účely má také význam měření výparu z vodní hladiny pomocí výparoměru. Množství srážek pak měříme srážkoměry a výšku sněhové pokrývky sněhoměrnou latí.

Kam umístit meteorologické měřící přístroje?

Pokud chcete dosáhnout při měření výsledků srovnatelných s profesionály je třeba nejen pořídit kvalitní zařízení, ale také ho vhodně umístit. Navíc každý přístroj na zahradě by měl mít svoje přesné stanoviště – pokud se rozhodnete umístit meteorologické aparáty např. do horní zahrady, měl by po celou dobu zůstat na jednom místě - aby data z něho získávána byla homogenní. Přístroje by samozřejmě neměly být vystaveny velké prašnosti a nebezpečí poškození, například v místě častého pohybu zvířat a lidí. Důležité však je najít pro každý z přístrojů místo, kde jeho měření nebude nijak nepříznivě ovlivňováno. Tak například, aby Váš teploměr poskytoval data porovnatelná s oficiálními měřeními a předpověďmi, měl by být umístěn v zastíněném prostoru – nejlépe 2 metry nad travním povrchem Tlakoměr by měl být umístěn do prostředí, kde se teplota mění jen pomalu a kde bude chráněn před slunečním zářením i sáláním zemského povrchu. Nejlépe je tlakoměr volně zavěsit na velkou skobu nebo na hák pevně zasazený do zdi, nejlépe orientované na sever, asi 2 metry nad zemí. Tlakoměr musíte zkalibrovat podle údajů z blízké profesionální stanice. Větroměrné přístroje se umísťují dostatečně vysoko nad terén, doporučená výška je 10 metrů, minimální přípustná výška pak 6 metrů. Tak, aby výrazněji přečníval okolní překážky (stromy, budovy). Slunoměr, který v klasické podobě vypadá jako opravdová věštecká koule, je třeba umístit na otevřeném místě, kde nikdy není zastíněn proti Slunci ve ¾ obzoru, a to směrem od severovýchodu přes jih až na severozápad. Pro umístění půdních teploměrů se na profesionálních stanicích volí rovinný travnatý terén, kde jsou přirozené půdní podmínky - nikoliv navezená půda. Srážkoměr se zapouští do země tak, aby jejich okraje byly 75 mm nad povrchem země přesně ve vodorovné rovině. Navíc je třeba umístit ho v dostatečné vzdálenosti (minimálně 10 až 20 m) od terénních překážek, které srážkoměr převyšují. Jestli se rozhodnete nějaký meteorologický přístroj instalovat, přeji Vám, aby vám sloužil nejen jako zahradní dekorace, ale rovněž jako zdroj zajímavých informací a časem si uděláte knihu svých vlastních meteorologických rekordů.

ab
ab
ab
ab
ab