Kategorie

Zaměstnanci RSTS opět společně podpořili dobrou věc

Raiffeisen stavební spořitelna v rámci letošního již třetího ročníku svého charitativního programu zaměstnanců věnovala přes čtvrt milionu korun na charitativní projekty.
Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) v rámci letošního již třetího ročníku svého charitativního programu zaměstnanců věnovala přes čtvrt milionu korun na charitativní projekty, jež byly vybrány samotnými zaměstnanci. Charitativní program zaměstnanců je součástí projektu firemní filantropie, v jehož rámci RSTS každoročně přispívá nemalými finančními prostředky na dobročinné účely. RSTS zahájila charitativní program zaměstnanců v roce 2008. S každým dalším ročníkem eviduje narůstající počet projektů, s nimiž se její zaměstnanci přihlašují do programu, a usilují tak o získání finančních prostředků pro jimi vybrané charitativní projekty. „V letošním roce se sešlo celkem 29 žádostí o finanční příspěvek. Z nich jsme vybrali 13 projektů, které jsme podpořili celkovou částkou 270 tisíc Kč,“ říká Mgr. Lenka Brdlíková, ředitelka odboru řízení lidských zdrojů a členka komise charitativního programu RSTS, která posuzuje žádosti zaměstnanců podle platného systému rozdělování finančních prostředků pro charitativní účely. RSTS se v souladu se svým zaměřením snaží podporovat především projekty spojené s bydlením a úpravou či vybavením různých dobročinných center. Finanční prostředky letos putovaly na podporu neziskových organizací, které řeší problémy zdravotně postižených, ale i jednotlivým fyzickým osobám s handicapem. Finanční poukázky si z rukou příslušných oblastních ředitelů RSTS převzala například Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA), která příspěvek využije na rekonstrukci nového odlehčovacího bytu pro respitní pobyty klientů s poruchami autistického spektra, dále Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, která darovaný finanční obnos využije na modernizaci prostor Aktivačního centra pro spoluobčany s mentálním postižením, či dětský klub ANIMA pomáhající dětem, jejichž rodiče jsou závislí na drogách, alkoholu a jiných návykových látkách, který využije finanční dar od RSTS na materiální vybavení klubu. „Charitativní program se bezprostředně po svém zahájení setkal s velkým zájmem našich zaměstnanců,“ říká Mgr. Lenka Brdlíková a dodává: „Velice nás těší, s jakým nadšením se do tohoto programu kolegové zapojují, a rozhodně v něm chceme pokračovat i v dalších letech.“ Více informací vám poskytne: Helena Šebestová, IDMZ, tel.: +420 241 740 471, e-mail: helena.sebestova@idmz.cz www.rsts.cz
ab
ab
ab
ab
ab