Kategorie

Zakládáte zahradu? Inspirujte se!

Recenze na knihu Drahoslava Šonského Moderní zahrady.
 

Hlavním poselstvím Moderních zahrad je přání autora, aby lidé více otevřeli své zahrady přírodě, moderní zahrada se tak má navrátit ke kořenům a plnit své původní poslání. Šonského pojetí knihy jde ruku v ruce s úvodním mottem: „Důležitou funkcí zahrad v celé jejich historii bylo a je jejich poslání jako útočiště pro duši a tělo“. Vydavatelství ERA vydalo tomuto zahradnímu architektovi roku 2007 již druhou publikaci (tou první byla roku 2005 kniha Zahradní posezení, v nakladatelství Grada mu vyšla kniha Živé ploty a tvarované dřeviny už v roce 2002).

Autor se v úvodu pozastavuje nad současným trendem bydlení – domy jsou nahuštěny vedle sebe v příměstských koloniích, malý prostor pro zahradu navíc omezuje místo na parkování a bazén. Tato kniha je věnována spíše těm, kteří si jsou vědomi blahodárných účinků prostornější zahrady. Najdou v ní mnohá ponaučení, jak postupovat při zakládání či úpravě své zahrady, přičemž však autor zdůrazňuje nenahraditelnost spolupráce se zahradním architektem.
 
Dalo by se říci, že tato publikace je vhodná jak pro začátečníky, tak i pro pokročilejší zahradníky. V prvních dvou kapitolách se lidé mohou dočíst něco o přírodních faktorech ovlivňujících zahradu – o nadmořské výšce, klimatu, druzích půd a jejich reakcích, dále o zavlažování, světelných nárocích rostlin apod. Velmi jednoduchou formou jsou zde vysvětleny základní pojmy jako např. inverzní poloha, mikroklima, vegetační období.
 
V následujících kapitolách Zahrada a styl, Zahrada a důmZahrada a stavby se pak mohou inspirovat i ti náročnější. Kapitola Zahrada a styl nabízí zajímavý pohled do historie výstavby zahrad od počátku 20. století. Z kapitoly Zahrada a dům může být přínosný například seznam stromů a keřů vhodných pro předzahrádky, inspirativní jsou rovněž četné fotografie a nákresy půdorysů s podrobnými popisky.
 
Obsáhlá kapitola Zahrada a stavby se zaobírá důležitými doplňky – zahradními cestičkami, schodištěm, zídkami a stěnami, pergolami, vodními plochami (a to nejen v podobě bazénů a jezírek, ale také využitím vody pro kaskády, vodopády a potůčky), výtvarnými dekorativními prvky, účelovým nábytkem a osvětlením.
 
Druhá polovina knihy se až na kapitolu Zahrada a prostor obsahující podstatné informace o důležitosti kompozice věnuje úhlavně rostlinám. Dočtete se zde, jaké jsou vhodné podmínky veškerého rostlinstva pro okrasnou zahradu – pro jehličnany, keře, dřeviny, letničky, cibulnaté rostliny, trvalky…Větší pozornost je věnována růžím, naopak údržbu trávníků autor více méně opomněl. Celá publikace je doprovázena množstvím kvalitních fotografií, nákresy půdorysů a velmi přehlednými tabulkami. Teoretické informace jsou umě v souladu s radami praktickými.
 

Něco málo o autorovi

 
Ing. Drahoslav Šonský, CSc., se narodil v roce 1934 v Roudném. Absolvoval Střední zahradnickou školu v Mělníce, poté Vysokou školu zemědělskou v Brně a v Lednici na Moravě. Po studiu působil v Bratislavě, založil středisko pro zahradní architekturu na Střední zahradnické škole v Děčíně-Libverdě. Od roku 1974 pracoval ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích. Vedle této činnosti se věnoval také pedagogické práci (vyučoval na Vyšší zahradnické škole v Mělníce, je autorem několika odborných publikací). Na začátku devadesátých let pan Šonský založil soukromý zahradně-architektonický ateliér, věnuje se projektové činnosti, spolupracuje při realizacích úprav ploch veřejné i soukromé zeleně. K jeho známým projektům patří kupříkladu dendrologická zahrada v Průhonicích, městský park v Chrudimi, je autorem rekonstrukce Arbesova náměstí v Praze-Smíchově aj.
 
 
ab
ab
ab
ab
ab